18 feb.

a steriliza

Verbul a steriliza este un neologism, vine din franceză (stériliser) și are două sensuri importante, deseori folosite în lumea asta în care trăim noi. Înseamnă, pe de o parte, „a distruge (prin mijloace termice sau chimice) microbii dintr-un mediu sau de pe un obiect; a face să fie steril”, fiind sinonim cu a dezinfecta, a aseptiza.

Pe de altă parte, se referă la „a face ca un om sau un animal să devină steril, incapabil de a procrea”, situație în care are o mulțime de sinonime: a castra, a curăți, a emascula, a herelui, a întoarce, a jugăni, a scapeți, a scopi, a stârpi, a suci. Cred că plecând de aici, termenul are și o conotație figurată – „a face să nu aibă nici un rezultat”, echivalent al lui a anihila, a desființa.

Continuare »

04 aug.

DOOM 2: a dezghioca – dezinfestant

* a dezghioca îşi modifică modul de despărţire în silabe – dez-ghi-o-ca-re (în loc de dez-ghio-ca-re, anterior corect); schimbarea se produce pentru întreaga sa familie lexicală; verbul are indicativul prezent el dezghioacă şi conjunctivul prezent el să dezghioace

* a dezideologiza apare ca noutate, cu două posibile despărţiri în silabe – de-zi-de-o-lo-gi-za / dez-i-de-o-lo-gi-za şi cu forma de indicativ prezent dezideologizează

* a dezincrimina este verb nou cu indicativul prezent el dezincriminează; despărţirea în silabe se face, conform noilor norme, în două feluri – de-zin-cri-mi-na/dez-in-cri-mi-na (ca de altfel la toate derivatele cu dez- urmat de vocală)

! a dezinfecta primeşte o lămurire de sens – „a distruge germenii patogeni”, se desparte fie de-zin-fec-ta, fie dez-in-fec-ta şi are indicată forma de indicativ prezent dezinfectează. Întreaga sa familie lexicală suferă modificări: este adăugat adjectivul *dezinfectant cu pluralul dezinfectanţi şi femininul dezinfectantă-dezinfectante; substantivul !dezinfectant („produs care distruge germenii patogeni”) poate fi considerat fie masculin cu pluralul dezinfectanţi, fie neutru cu pluralul dezinfectante; substantivului feminin !dezinfectare i se adaugă substantivul feminin !dezinfecţie („distrugere a germenilor patogeni”); toţi aceşti termeni au dublă silabaţie.

! a dezinfesta („a curăţa de paraziţi”) are indicativul prezent dezinfestează. Rar folosit este substantivul !dezinfestant („produs care distruge paraziţii”), masculin cu pluralul dezinfestanţi; ambii termeni ascultă noile reguli de despărţire în silabe.

© 2021 blog.ro-en.ro