02 iun.

DOOM 2: desinenţial – despre

* desinenţial (de-si-nen-ţi-al) este un termen nou, „referitor la desinenţă”, adjectiv masculin cu pluralul desinenţiali şi femininul desinenţială-desinenţiale

* desktop (desk-top) este un anglicism precizat în DOOM ca substantiv neutru cu pluralul desktopuri

* a desovietiza (de-so-vi-e-ti-za) are indicativul prezent el desovietizează. E bine că a apărut verbul; mai rămâne să ne şi apucăm…

! déspot rămâne cu o singură variantă accentuală (anterior era corect şi despót), substantiv masculin cu pluralul déspoţi

! despre este o prepoziţie des folosită, care acum se poate despărţi în silabe fie des-pre, fie de-spre

© 2024 blog.ro-en.ro