14 oct.

DOOM 2: cvadruplet – cyborg

* cvadruplet este un substantiv masculin ce se referă la „fiecare dintre cei patru gemeni”; termenul are pluralul cvadrupleţi. Dată fiind explicaţia, oare putem să zicem „doi cvadrupleţi” sau „trei cvadrupleţi” dacă nu vrem să-i zicem pe toţi?

! cvartadécimă („interval muzical de 14 trepte”) face parte dintr-o serie de termeni cu o problemă comună de grafie – era corectă şi varianta cva-, şi cua-; substantivul feminin are genitiv-dativul cvartadécimei şi pluralul cvartadécime. Aceeaşi problemă a dubletului este rezolvată şi în cazul substantivului feminin !cvartă (dispare cuartă) „interval de 4 trepte” – cvartei, cvarte, precum şi în cazul substantivului neutru !cvartet (dispare cuartet), care are pluralul cvartete.

! cvasitotalitate („cantitate aproape totală”) primeşte indicaţii pentru rostire [s pronunţat z], substantiv feminin cu genitiv-dativul cvasitotalităţii. Situaţia este aceeaşi şi pentru adjectivul !cvasiunanim-cvasiunanimi, cu femininul cvasiunanimă-cvasiunanime, dar şi pentru substantivul feminin !cvasiunanimitate, cu genitiv-dativul cvasiunanimităţii.

! cvintă/chintă are două forme acceptate numai atunci când se referă la „figură de scrimă” sau „acces de tuse” (pentru „interval muzical” este acceptată doar prima formă, însă „formaţia de cinci cărţi de joc” nu este menţionată); substantivul feminin are genitiv-dativul cvintei/chintei şi pluralul cvinte/chinte

* cybercafe este un anglicism pentru a cărui pronunţie DOOM2 precizează că cy=si (citim, deci, sibercafe… o fi de la Siberia!); substantivul este neutru şi are pluralul cybercafeuri. Din aceeaşi familie face parte substantivul *cyberspaţiu (pronunţat siberstaţiu, cu hiatul -ţi-u în final), cu pluralul cyberspaţii (Oare tot hiat -ţi-i la sfârşit?)… Îl includem aici şi pe *cyborgcyborgi, care respectă aceeaşi regulă de pronunţie – siborg.

© 2023 blog.ro-en.ro