30 sept.

DOOM 2: cupros – curry

* cupros e un termen din chimie, căruia îi este precizată drept explicaţie sintagma „cu cupru monovalent”; adjectivul masculin are pluralul cuproşi şi femininul cuproasă-cuproase

! curaçao (ç se pronunţă s) este menţionat cu forma grafică din limba de origine; termenul este un substantiv neutru, numele portughez al unui lichior făcut din coji de portocale amare, din zahăr şi alcool. Acesta provine de la numele unui loc – *Curaçao, ce respectă aceeaşi regulă de pronunţie.

* Curie apare ca nume de persoană din franceză, de unde păstrează pronunţia – cüri, substantiv propriu care se desparte în silabe Cu-rie

* curricular este un cuvânt nou, adjectiv masculin cu pluralul curriculari şi femininul curriculară-curriculare. Termenul face parte din familia lexicală a substantivului neutru *curriculum, provenit din latină, care nu primeşte explicaţii (în domeniul învăţământului se referă la programele şcolare). Mai cunoscută este locuţiunea substantivală de gen neutru *curriculum vitae, care se abreviază *CV (citit sivi) – scurtă schiţă biografică; interesant este faptul că abrevierea e înregistrată ca… substantiv neutru, cu articularea CV-ul şi pluralul CV-uri.

* curry e un anglicism pentru care pronunţia recomandată este cari, substantiv neutru care se articulează curry-ul

© 2024 blog.ro-en.ro