20 mai

DOOM 2: contestatar – contoar/comptoar

* contestatar apare ca noutate, adjectiv masculin şi substantiv… „capabil a face contestaţii şi a ridica obiecţii” (se pare că anterior nu eram în stare…), cu pluralul contestatari şi femininul contestatară-contestatare

* contextual este adjectivul masculin care face parte din familia lexicală a termenului context, element absolut necesar pentru realizarea optimă a comunicării; pluralul este contextuali, iar femininul este contextuală-contextuale

! a continua îşi modifică esenţial paradigma; indicativul prezent este eu continui, tu continui, el continuă (-nu-ă), noi continuăm; conjunctivul – eu să continui, tu să continui, el să continue (-nu-e); gerunziul continuând (-nu-ând)

* continuum (-nu-um) este şi el nou menţionat în DOOM2, substantiv neutru cu pluralul continuumuri, folosit mai ales în filozofie, fizică şi matematică

* contoar/comptoar apar ca noutate, deşi se precizează despre el că este învechit, termen ce denumeşte „agenţie comercială, birou, tejghea” (a nu se confunda cu aparatul de măsură – contor), substantiv masculin cu pluralul contoare/comptoare

© 2024 blog.ro-en.ro