01 apr.

DOOM 2: concurenţial – condor

* concurenţial îl… concurează (vom vedea dacă şi cu succes) pe competitiv – se pare că mai ales referitor la preţuri; adjectivul masculin are pluralul concurenţiali şi femininul concurenţială-concurenţiale

* condens este înregistrat ca noutate în DOOM2, substantiv neutru care nu are formă de plural; se referă la „rezultatul condensării vaporilor”

! condoleanţe păstrează numai forma de plural, forma de singular (nefirească, de altfel) dispare; silabaţia este con-do-le-an-ţe

! condominiu (finalul se pronunţă -niu) este un termen utilizat în dreptul internaţional, denumind un „regim potrivit căruia un anumit teritoriu este supus autorităţii politice a două sau mai multe state”; substantivul neutru se articulează condominiul şi primeşte, în plus, formă de plural – condominii

! condór păstrează o singură variantă accentuală (cóndor dispare), substantiv masculin cu pluralul condóri

© 2024 blog.ro-en.ro