26 nov.

DOOM 2: chiomb – Chira

! chiomb/chiomp este înregistrat sub ambele forme, iar termenul are două accepţii, referindu-se fie la un om care nu vede bine, fie la un om prost, nesocotit; forma de plural este chiombi/chiompi, iar femininul chioambă/chioampăchioambe/chioampe. Schimbarea se produce şi în cazul verbului !a chiombăi/chiompăi.

* chioşcar apare în registrul familiar, substantiv masculin cu pluralul chioşcari; cuvântul se formează de la chioşc şi se alătură mai vechiului chioşcăreasă

* Chippendale este un substantiv propriu neutru ce denumeşte un stil în artă (mai ales referitor la mobilă de mare fantezie, din acaju); termenul, provenit din engleză, are o singură variantă grafică, cea originală, şi păstrează pronunţia cipăndeĭl

* chips e anglicism preluat cu tot cu pronunţie (ch=č), substantive neutru cu pluralul chipsuri

* Chira se alătură numelor de persoană româneşti, substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Chirei

© 2024 blog.ro-en.ro