08 oct.

DOOM 2: cărindar – CD

! cărindar este o denumire populară a lunii ianuarie (din latinescul calendarius); substantivul masculin are trecut acum în scripte şi genitiv-dativul articulat – lui cărindar

! căscăund îmi pare mie o minunăţie lingvistică; aparţinând sferei populare, adjectivul este sinonim cu „gură-cască, nătăfleț, zăpăcit” şi primeşte, alături de pluralul căscăunzi, şi forme pentru feminin – căscăundă-căscăunde

* cânepă apare cu o modificare destul de importantă; substantivul feminin are o nouă formă de plural – cânepi, de la care se formează genitiv-dativul cânepii

! cârdăşie pierde varianta cărdăşie (anterior valabilă) şi-şi păstrează toate formele – pluralul cârdăşii(le), genitiv-dativul cârdăşiei. Ceva asemănător se petrece cu substantivul masculin !cârnat, a cărui variantă cârnaţ a dispărut, în ciuda apropierii mai mari din punct de vedere fonetic de forma de plural – cârnaţi.

* CD, substantiv neutru, este un anglicism care ajunge la noi păstrându-şi pronunţia (sidi) şi semnificaţia; se articulează CD-ul şi are pluralul CD-uri. De asemenea, aduce cu el o întreagă familie lexicală; toate fiind substantive neutre, avem *CD-player (sidipleiăr), cu pluralul CD-playere, *CD-ROM (sidirom) cu pluralul CD-ROM-uri şi *CD-writer (sidiraĭtăr) cu pluralul CD-writere.

© 2024 blog.ro-en.ro