12 mart.

DOOM 2: k – kampuchian

! k se citeşte ca sau capa şi poate fi substantiv masculin cu pluralul k, ori substantiv neutru cu pluralul k-uri (citit ca-uri)

* kalaşnikov e nou în DOOM, substantiv neutru cu pluralul kalaşnikovuri

* kalmâc apare ca noutate, înlocuindu-l, de fapt, pe vechiul calmuc („populaţie de rasă mongolă răspândită în Rusia, Mongolia şi nord-vestul Chinei, stabilită în sec. XVII în regiunea de la vărsarea Volgăi”); are valoare substantivală sau adjectivală, masculin cu pluralul kalmâci şi femininul kalmâcă-kalmâce. Limba vorbită de această populaţie este şi ea menţionată – substantivul feminin *kalmâcă, având genitiv-dativul kalmâcei.

* kamikaze e substantiv masculin cu pluralul kamikaze – „luptător (japonez) care se sacrifică într-o acţiune de atac”

* Kampuchia e menţionat ca termen învechit (la litera c îl avem şi pe actualul *Cambodgia); substantivul propriu feminin are genitiv-dativul Kambuchiei (în care chi se citeşte ci). Din aceeaşi rădăcină, apare !kampuchian, substantiv sau adjectiv masculin cu pluralul kambuchieni şi femininul kambuchiană-kambuchiene.

23 iul.

DOOM 2: caloriferist – cameraman

* caloriferíst este un substantiv masculin cu pluralul caloriferişti, explicat ca „muncitor specializat în instalarea şi întreţinerea caloriferelor”

* Cambodgia apare ca substantiv feminin cu genitiv-dativul Cambodgiei; DOOM-ul mai aduce o precizare de ordin fonetic – dg se pronunţă ğ

* cameleonic e un adjectiv ce funcţionează în registru livresc care, pornind de la cuvântul de bază, se referă fie la obiecte sau fiinţe care îşi schimbă culoarea, fie la oameni versatili, nehotărâţi, nestatornici, schimbători, instabili; termenul are şi plural – cameleonici, şi feminin cameleonică-cameleonice

! camembert rămâne la varianta grafică identică celei din franceză, de la care preia şi pronunţia camãbér (anterior acceptatul camambert nu mai este precizat); substantivul neutru denumeşte un sortiment de brânză, care are articularea camembert-ul, şi pluralul camembert-uri (atunci când este vorba despre soiuri, porţii). Localitatea de origine apare şi ea ca noutate, substantivul propriu neutru *Camembert.

* cameraman îşi câştigă drept de existenţă în dicţionarele ortografice, cu pluralul cameramani; cred că cea mai cunoscută accepţie a termenului este „operator cinematografic sau de televiziune care manevrează camera de luat vederi”

© 2022 blog.ro-en.ro