10 sept.

DOOM 2: cartof-dulce – cascadorie

* cartof-dulce este un substantiv masculin, căruia îi sunt exprimate sinonimele batat, batată, plantă perenă asemănătoare cartofului; noul compus are pluralul cartofi-dulci

* Carul-Mic (constelaţie) stă – în sfârşit – alături de Carul-Mare (acesta din urmă menţionat atât în documentele vechi, cât şi în cele noi); termenii sunt încadraţi în categoria substantivelor proprii neutre

! ca (…) să apare acceptat exclusiv sub această formă, conjuncţia compusă având obligatoriu un termen interpus între cele două elemente

* casă-muzeu e substantiv feminin inclus pe lista noutăţilor (deşi, recunosc, personal nu mi se pare mai uzitat decât casă memorială… dar poate s-o referi la altceva); genitiv-dativul este casei-muzeu, iar pluralul case-muzeu

*cascadorie se adaugă familiei lexicale a mai vechiului cascador, având genitiv-dativul cascadoriei şi pluralul cascadorii

25 iun.

DOOM 2: c – caca

! c apare în noul DOOM în două articole diferite. Primul dintre acestea se referă la cea de-a cincea literă a alfabetului limbii române, semn grafic pentru care sunt acceptate acum două modalităţi de citire (ceşi ); termenul are şi două forme de plural – c şi c-uri; ceea ce a reuşit să mă deconcerteze a fost precizarea că termenul poate fi atât substantiv masculin, cât şi neutru… Al doilea articol se ocupă de *c ca sunet, moment în care lucrurile devin mai clare: o singură modalitate de citire – , o singură categorie morfologică – substantiv masculin, o singură formă de plural – c.

* ca primeşte o valoare morfologică nouă (celelalte trei anterior valabile rămân încă: adverb – la fel ca, conjuncţie – ca…să, sau interjecţie regională); sinonim cu decât, ca şi, în calitate de, are valoare de prepoziţie, în structuri precum la fel de bun ca…, mai bun ca…, a aduce ca argument etc.

* cabinier este un substantiv masculin cu pluralul cabinieri, care denumeşte o „persoană care are în grijă o cabină la teatru, la operă”. Alături de acesta, primim şi varianta feminină *cabinieră, cu genitiv-dativul cabinierei şi pluralul cabiniere.

! cablaj este un substantiv neutru căruia noua normă îi validează şi forma de plural – cablaje

! caca îşi schimbă genul, transformându-se din substantiv feminin în substantiv masculin; rămâne, ca adjectiv, invariabil; să nu ne mai mirăm, deci, când avem „câte un moment caca rău, frate!”

© 2022 blog.ro-en.ro