17 mart.

Învăţaţi limba română în România!

În perioada 12 iulie – 2 august 2009, Institutul Cultural Român organizează cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în cetatea transilvană de secol XII – Braşov. Spaţiu multicultural, Braşovul (Corona, Kronstradt, Brassó) are renumele unui mare centru comercial medieval, dar şi al unui „bastion“ cultural şi academic, precum şi al locului în care a izbucnit scânteia primelor revolte anticomuniste româneşti.

Programul este organizat în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania“ din Braşov, Muzeul „Casa Mureşenilor“, Grupul de Iniţiativă Locală „Corona“, Biblioteca Judeţeană Braşov.

Structura programului

A. Cursuri intensive de limba română

1. Nivel introductiv (A1 şi A2) – acest nivel are ca obiectiv dobândirea abilităţilor de formulare, exprimare şi înţelegere a unor propoziţii elementare pentru comunicarea în situaţii uzuale, precum şi utilizarea formulelor de politeţe.

2. Nivel mediu (B1 şi B2) – cursurile din acest modul îşi propun să dezvolte abilităţile de exprimare existente, cu ajutorul exerciţiilor practice de utilizare a limbii romane.

3. Nivel avansat (C1 şi C2) – cursanţii acestui nivel îşi vor perfecţiona abilităţile de a formula, în scris şi oral, păreri şi gânduri proprii, folosind subtilităţi de exprimare. Nivelul avansat va cupinde cursuri de stilistică, semantică, lexic, morfologie, corectitudine gramaticală şi va fi dublat de ateliere de scriere creativă.

Cursurile de limba română sunt predate după o programă flexibilă, adaptată cerinţelor şi necesităţilor cursanţilor, alternând lecţii de gramatică şi vocabular, activităţi şi aplicaţii practice, individuale şi de grup pentru dezvoltarea fluenţei în comunicare şi pentru consolidarea structurilor gramaticale învăţate. Suportul de curs include pe lângă manuale şi texte de literatură, istorie, folclor, articole din presa cotidiană, mijloace de comunicare audio-video.
Pentru ridicarea nivelului de eficienţă a cursurilor de limba română, participanţii sunt încadraţi în grupe de studiu pe baza unui test iniţial de competenţă lingvistică. Fiecare grupă de studiu este compusă din aproximativ 10-12 cursanţi.

Pentru predarea orelor de limba română, Institutul Cultural Român invită profesori români, cu studii de specialitate. Aceştia sunt selecţionaţi pe baza competenţei şi a experienţei profesionale, dar şi pentru atitudinea prietenească, entuziasmul şi răbdarea de care dau dovadă. Cadrele didactice provin de la Universitatea din Bucureşti şi de la Universitatea Transilvania din Braşov.

La terminarea cursurilor, participanţii vor susţine un test de competenţă lingvistică (la nivel scris şi oral), în urma căruia pot obţine un certificat de evaluare a nivelului de cunoaştere a limbii române. De asemenea, Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov va oferi cursanţilor certificate de competenţă lingvistică. Cursanţii care au frecventat cel puţin 90% din orele de curs vor primi un atestat de participare.

B. Cursuri de cultură şi civilizaţie românească pe teme de: istorie locală, literatură, tradiţii transilvane, cinematografie, politică şi jurnalism.

Cursurile, susţinute în limbă engleză, sunt recomandate tuturor celor care doresc să aprofundeze aspecte ale culturii şi civilizaţiei româneşti. Cursurile sunt susţinute de profesori universitari, cercetători, personalităţi ale vieţii publice bucureştene şi braşovene sau de profesionişti cu o îndelungată experienţă în domeniu.

C. Ateliere de creaţie:

1. Scriere creativă
2. Dans de societate secolul al XIX-lea
3. Gastronomie
4. Costume de epocă

Locul de desfăşurare a cursurilor este Facultatea de Litere (Corpul M) – Universitatea Transilvania din Braşov. Atelierele de creaţie au loc la Casa Muzeul Mureşenilor, Casa Memorială Ştefan Baciu şi la Old Center Bistrot.

Deschiderea oficială a cursurilor va avea loc în ziua de 13 iulie 2009. Cursurile se vor încheia în data de 31 iulie 2009.

Orarul: în fiecare zi de curs (de luni până vineri) între orele 10:00 si 14:00 au loc 4 ore de limba română, cu o durată de 50 de minute fiecare. Conferinţele de cultură şi civilizaţie românească şi atelierele de creaţie au loc după-amiaza în intervalul orar 15:00-18:00.

Cazarea (în camere single) se va face la hoteluri de trei stele din Braşov şi este asigurată din data de 12 iulie, începând cu ora 12:00 până în 2 august, ora 12:00. Micul dejun va fi servit la fiecare dintre locaţiile de cazare în timp ce dejunul şi cina vor fi luate la Old Center Bistrot. Înregistrarea participanţilor va avea loc duminică – 12 iulie 2009, la recepţia hotelului.

Sâmbăta şi duminica se vor organiza excursii de documentare în Vechea Cetate a Braşovului, cetăţile fortificate săseşti Hărman, Prejmer, Viscri, castelul Bran, cetatea Rupea, Casa Memorială „Cezar Petrescu“ din Buşteni, Complexul Peleş Sinaia (Peleş, Pelişor, Foişor), Casa Memorială „George Enescu“ din Sinaia, Muzeul Astra Sibiu. Aceste vizite beneficiază de comentariile avizate a unor tineri istorici, sociologi, muzicologi şi istorici de artă, specializaţi în cercetarea zonei, a istoriei, tradiţiilor şi cadrului socio-cultural şi etnografic de execepţie păstrat în această zonă a României. De asemenea, vor avea loc vizite şi concursuri cu teme istorice şi antropologice în Vechea Cetate a Braşovului, precum şi în zona turnurilor fortificate.

De două ori pe săptămână vor avea loc vizionari de filme româneşti ale celor mai buni cineaşti ai momentului, premiaţi la marile festivaluri europene de film: Salonic (Grecia), Paris (Franţa), Cottbus (Germania), Trieste (Italia), Bratislava (Slovacia), Cluj (România), Cannes (Franţa). Acestea vor fi urmate de întâlniri cu regizori şi producători de film.

Atelierul de scriere creativă va dezvolta aptitudinile cursanţilor de a folosi limba română în crearea unor texte literare originale. Atelierul de dans de societate (în special dansul Romana, la modă în familiile braşovene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea) va fi coordonat de Nermina Damian, sef al corpului de balet al Operei din Braşov. Atelierul de costume va prezenta viaţa cotidiană din secolul al XIX-lea la Braşov. Atelierul de gastronomie va prezenta lumea într-o “carte de bucate”. Cursanţii vor afla despre primele cărţi de bucate pe teritoriul României şi vor învăţa să gătească mâncare tradiţională românească.

Vârsta minimă de înscriere a participanţilor este de 18 ani.
Pentru înscrierea la cursuri, solicitanţii vor trimite pe adresa Institutului Cultural Român:
– formularul de înscriere completat în totalitate
– un curriculum vitae
– o fotocopie a paşaportului (pagina care cuprinde datele personale ale participantului)
– o fotocopie a documentului de plată care confirmă achitarea taxei de participare în contul Institutului Cultural Român
Data limită pentru înscrierea la cursuri este 30 iunie 2009.
Din cauza numărului limitat de locuri disponibile cursanţii sunt sfătuiţi să se înscrie din timp.

Înscrierea oficială la Cursuri este confirmată în scris de către Institutul Cultural Român.

Taxa de participare la cursuri este de: 1000 euro (990 + 10 euro taxă de înscriere). Taxa acoperă cheltuielile legate de studii, de participarea la atelierele de creaţie, excursiile de documentare, toate activităţile incluse în program. Cheltuielile legate de masă şi de cazarea în camere single sau duble (în cazul prietenilor sau al soţilor) la hotel sunt suportate de către Institutul Cultural Român.

Taxa de participare nu acoperă transportul intern şi internaţional, viza de intrare sau serviciile hoteliere suplimentare.

Condiţii de acordare a burselor: Bursele sunt destinate studenţilor catedrelor de românistică din străinătate, pentru cei care folosesc limba română în activităţile de documentare, de traducere sau de redactare a unor lucrări ştiinţifice sau articole despre cultura şi civilizaţia românească. Studenţii pot aplica pentru 2 burse totale (care acoperă taxa de participare) sau 4 burse parţiale (2 burse de 50% şi 2 burse de 25% din valoarea taxei de participare). Decizia pentru repartizarea burselor se face pe baza cv-ului candidatului, a unei scrisori de recomandare din partea unui profesor. Pentru cei care se înscriu pentru burse totale sau parţiale, data limită de depunere a cererii este 20 iunie 2009. Bursa exclude acordarea unei sume (bani de buzunar) bursierului. Bursa nu acoperă: transportul internaţional, călătoria până la Braşov şi returul, costul convorbirilor telefonice, serviciile hoteliere adiţionale, mini-barul din camera hotelului, meniuri suplimentare sau cheltuieli legate de acordarea asistenţei medicale. Orice abandonare anticipată şi nemotivată a cursurilor de către un bursier implică obligaţia acestuia de a le rambursa organizatorilor cheltuielile de cazare şi masă pentru întreaga perioadă (12 iulie – 2august). Orice absenţă nemotivată va putea determina exmatricularea de la cursuri şi suprimarea bursei.

Condiţii generale pentru cursanţi: Cursanţii au la dispoziţie programul detaliat pe zile, orice modificare fiind anunţată din timp de către organizatori. Organizatorii sunt receptivi la sugestiile venite din partea cursanţilor. Orice neclaritate sau întrebare va fi soluţionată numai cu sprijinul organizatorilor. Fiecare participant la Cursuri are obligaţia să se informeze personal asupra structurii, condiţiilor de participare şi a modificărilor intervenite în program.
În cazul în care un participant va renunţa la frecventarea cursurilor, datorită unei cauze bine motivate, el are obligaţia să anunţe organizatorii asupra acestei decizii.

Obligaţiile cursanţilor:
– Frecventarea cursilor intensive de limba română
– Audierea conferinţelor de cultură şi civilizaţie românească din programul şcolii de vară (în proporţie de 75%)
– Participarea la două ateliere de creaţie din cele patru oferite şi la excursiile de documentare
– Fiecare cursant se angajează să respecte regulile de disciplină impuse de organizatori şi, în special, pe cele privitoare la programul de studiu.
– Examinarea finală va avea loc pe 31 iulie 2009 şi va testa atât cunoştinţele de limba română, cât şi pe cele asimilate în timpul conferinţelor, atelierelor şi excursiilor de documentare.
– Neparticiparea la program va fi adusă la cunoştinţa organizatorilor în timp util.

Institutul Cultural Român nu acoperă cheltuieli legate de servicii adiţionale (meniuri suplimentare, cheltuieli legate de acordarea asistenţei medicale, mini-bar, convorbiri telefonice, alte servicii hoteliere).

Institutul Cultural Român nu se face responsabil de eventuale pagube materiale sau pierderi de obiecte. De asemenea, ICR are dreptul de a face modificări în programul cursurilor în cazul în care apar unele evenimente neprevăzute.

Condiţii de achitare a taxei de participare:
– suma de bani (1000 euro) necesară participării la program va fi achitată integral până la data limită de înscriere
– numele participantului şi „Institutul Cultural Român” trebuie să fie menţionate în toate actele de transfer bancar
– comisionul bancar perceput pentru efectuarea transferului taxei de participare va fi plătit de către participant
Modalitatea de achitare a taxei de participare şi de prelucrare:
– participanţii vor achita taxa de participare numai prin virament în contul Institutului Cultural Român – Cod IBAN RO63RNCB0072049713640004 (pentru EURO).
– Adresa băncii: Banca Comercială Română SA, Calea Victoriei 155, Sector 1 – Bucureşti, România, SWIFT: RNCB RO BU.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro