28 feb.

„I Will Not Let Thee Go” de Robert Seymour Bridges

I will not let thee go.
Ends all our month-long love in this?
Can it be summ’d up so,
Quit in a single kiss?
I will not let thee go.
N-am să te las să pleci.
De-al nostru-amor de-o lună, oare
Așa de lesne vrei să treci
Plătind cu doar o sărutare?
N-am să te las să pleci.
I will not let thee go.
If thy words’breath could scare thy deeds,
As the soft south can blow
And toss the feather’d seeds,
Then might I let thee go.
N-am să te las să pleci.
Doar de-ai putea cu tale șoapte
(Ca blândul vânt semințe seci)
Să spulberi ale tale fapte,
M-aș învoi să pleci.
I will not let thee go.
Had not the great sun seen, I might;
Or were he reckon’d slow
To bring the false to light,
Then might I let thee go.
N-am să te las să pleci.
De n-ar fi sus, sau am socoate
Că soarele e stins pe veci
Nedând de gol minciuna poate
M-aș îndura să pleci.
I will not let thee go.
The stars that crowd the summer skies
Have watch’d us so below
With all their million eyes,
I dare not let thee go.
N-am să te las să pleci.
Din slăvi, a stelelor puzderii
Area ne-au vegheat cu zeci și deci
De mii de ochi, în faptul verii,
Ca să te las să pleci.
I will not let thee go.
Have we not chid the changeful moon,
Now rising late, and now
Because she set too soon,
And shall I let thee go?
N-am să te las să pleci.
Au nu mustrăm noi luna când
Răsare prea târziu, și deci
Fiindcă-apune prea curând?
Cum te-aș lăsa să pleci?
I will not let thee go.
Have not the young flowers been content,
Pluck’d ere their buds could blow,
To seal our sacrament?
N-am să te las să pleci.
Nu s-au mândrit peceți că aunt
Abia-înfloriți lilieci
Pentru al nostru legământ?
Nu pot să vreau să pleci.
I cannot let thee go.
I will not let thee go.
I hold thee by too many bands:
Thou sayest farewell, and, lo!
I have thee by the hands,
And will not let thee go.
N-am să te las să pleci.
Prea mult te-am strâns la pieptu-mi seri,
Vrei, azi, s-apuci alte poteci?
Ci iar te strâng din răsputeri,
Și nu te las să pleci.
Robert Seymour Bridges traducere de Tudor Dorin

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro