20 apr.

„I Felt a Funeral, in My Brain” de Emily Dickinson

I felt a Funeral, in my Brain,
And Mourners to and fro
Kept treading — treading — till it seemed
That Sense was breaking through —
Am simţit o Înmormântare în Creier,
Bocitoare se jeleau neîncetat
Umblând – de colo colo – până când
Şi Judecata mi-au întunecat
And when they all were seated,
A Service, like a Drum —
Kept beating — beating — till I thought
My Mind was going numb —
Iar când s-au potolit cu toate,
O Slujbă ca o Tobă s-a pornit –
Bătând într-una până ce
Şi Cugetul mi-a amorţit –
And then I heard them lift a Box
And creak across my Soul
With those same Boots of Lead, again,
Then Space — began to toll,
Am auzit apoi săltând o Lacră
Pe suflet parcă-mi scârţâiau anume
Cu-aceleaşi Încălţări de Plumb
Spaţiul întreg – a început să sune,
As all the Heavens were a Bell,
And Being, but an Ear,
And I, and Silence, some strange Race
Wrecked, solitary, here —
Şi parcă Cerul tot era un Clopot,
O singură Ureche, tot ce era Suflare
Eu şi Tăcerea, ciudată Pereche
Naufragiate aici, solitare
And then a Plank in Reason, broke,
And I dropped down, and down —
And hit a World, at every plunge,
And Finished knowing — then —
Am căzut apoi adânc, adânc –
O Scândură s-a rupt în Mintea mea –
În cădere mă loveam de Lumi –
Epuizând – Cunoaşterea
Emily Dickinson traducere de Ileana Mihai-Ştefănescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro