10 feb.

„For my own Monument” de Matthew Prior

As doctors give physic by way of prevention,
Mat, alive and in health, of his tombstone took care;
For delays are unsafe, and his pious intention
May haply be never fulfill’d by his heir.
Cum vracii scriu leacuri în chip preventiv,
Viu, Mat şi-a tocmit monument funerar;
Nu-i bună-amânarea – pe simplul motiv
Că-l poate omite al său legatar.

Then take Mat’s word for it, the sculptor is paid;
That the figure is fine, pray believe your own eye;
Yet credit but lightly what more may be said,
For we flatter ourselves, and teach marble to lie.
Deci crede-l că Mat îşi plăti cioplitori,
Că bustul său chipeş privirea ţi-alintă,
Dar nu şi că nu l-ar flata: uneori
Orgoliul învaţă şi piatra să mintă.
Yet counting as far as to fifty his years,
His virtues and vices were as other men’s are;
High hopes he conceived, and he smother’d great fears,
In a life parti-colour’d, half pleasure, half care.
Veţi şti că-n cam cincizeci din anii aceşti
Vădit-a, ca omul, virtuţi şi păcate;
Mari frici gâtul, dar, urzi şi nădejdi –
Trai trist jumătate, voios jumătate.
Nor to business a drudge, nor to faction a slave,
He strove to make int’rest and freedom agree;
In public employments industrious and grave,
And alone with his friends, Lord! how merry was he!
Nici mort după-afaceri, nici stâlp de partid,
Luptă libertatea cu câştigul s-o-mpace,
În publice funcţii fu grav şi-ntrepid,
Dar sigur cu-amicii ce şoltic, fu, drace!
Now in equipage stately, now humbly on foot,
Both fortunes he tried, but to neither would trust;
And whirl’d in the round as the wheel turn’d about,
He found riches had wings, and knew man was but dust.
Când biet şi pedestru, când mândru-n caleaşcă,
În piaza-i rea, bună, el n-a prea crezut;
S-a prins şi în hora ce roată ne-mproaşcă,
Şi-află că şi omul bogat e din lut.
This verse, little polish’d, tho’ mighty sincere,
Sets neither his titles nor merit to view;
It says that his relics collected lie here,
And no mortal yet knows too if this may be true.
Ast vers, fără lustru deşi sincer, nici
Nu-nşiruie titluri nici faptele lui;
Dă veşti doar că oasele-i strânse-s aici,
Deşi încă nu ştim de-i astfel sau nu-i:
Fierce robbers there are that infest the highway,
So Mat may be kill’d, and his bones never found;
False witness at court, and fierce tempests at sea,
So Mat may yet chance to be hang’d or be drown’d.
Ies, crânceni, tâlharii la drumul cel mare,
Deci poate pieri fără urme… Să-l sape,
Sperjuri sunt la Curte, şi-i viscol pe mare –
Deci Mat poate-ajunge în ştreang sau sub ape.
If his bones lie in earth, roll in sea, fly in air,
To Fate we must yield, and the thing is the same;
And if passing thou giv’st him a smile or a tear,
He cares not—yet, prithee, be kind to his fame.
De-o zace sub ţărână, sub val sau sub vânt,
Sclavi soartei ne ştim şi… tot una acum e;
De-i lepezi un zâmbet ori lacrimi, trecând,
Deşi nu-i mai pasă, fii blând cu-al său nume.
Matthew Prior traducere de Tudor Dorin

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro