05 aug.

DOOM 2: radiostea – rafinaj

! radiostea trimitea anterior la „stea”, dar acum are propriul articol de dicționar; are două despărțiri corecte în silabe (ra-di-os-tea/ra-di-o-stea) și este substantiv feminin cu genitiv-dativul radiostelei și pluralul radiostele – „radiosursă de dimensiuni foarte mici (cât un punct)”

! radiotelescop este substantiv neutru cu două despărțiri corecte în silabe – ra-di-o-te-les-cop/ra-di-o-te-le-scop – și cu pluralul radiotelescoape („instrument folosit la recepționarea și studierea undelor radiofonice emise de corpurile cerești”)

! radiotransmisiúne / radiotransmísie acceptă acum ambele forme, precum și două despărțiri corecte în silabe ra-di-o-tran-smi-si-u-ne/ra-di-o-trans-mi-si-u-ne (despărțire valabilă și pentru cealaltă variantă a termenului); este substantiv feminin cu genitiv-dativul radiotransmisiúnii/radiotransmísiei și pluralul radiotransmisiúni/radiotransmísii

! radiu [pronunțat rádĭu] rămâne cu o singură formă corectă (cea cu m final nu mai este consemnată); este substantiv neutru ce denumește un „element radioactiv care se găsește în minereurile de uraniu, folosit în medicină și în fizica nucleară”, cu simbolul Ra

! rafinaj, substantiv neutru care acum are și formă pentru plural – rafinaje, este un echivalent al femininului rafinare

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro