22 apr.

DOOM 2: pseudodipter – pseudonim

! pseudodipter este substantiv neutru și are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe – pse-u-do-dip-ter/pse-u-do-di-pter și formă de plural pseudodiptere („templu antic, în care distanța dintre colonadă și pereții cellei era egală cu distanța a două intercolonamente plus o grosime de coloană”)

* pseudoliteratură (pse-u-do-li-te-ra-tu-ră) apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul pseudoliteraturii și pluralul pseudoliteraturi („literatură lipsită de valoare”)

! pseudomnezie se desparte pse-u-dom-ne-zi-e/pse-u-do-mne-zi-e; este substantiv feminin cu genitiv-dativul pseudomneziei („memorie falsă, constând în imposibilitatea de a recunoaște împrejurările în care s-au format anumite idei și impresii venite din subconștient, în lumina conștiinței, acestea fiind socotite ca noi”)

! pseudonevropter (pse-u-do-ne-vrop-ter/pse-u-do-ne-vro-pter) e substantiv neutru cu pluralul pseudonevroptere („familie de insecte nevroptere, cu aripi membranoase egale și metamorfoză incompletă: libelulele, termitele etc.”)

! pseudonim apare ca substantiv neutru cu pluralul pseudonime; ca aproape toate compusele de acest tip, are două despărțiri corecte în silabe – pse-u-do-nim/pse-ud-o-nim

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro