01 apr.

DOOM 2: protopsalt – proudhonistă

! protopsalt („prim cântăreț la o biserică”) are două variante corecte pentru despărțirea în silabe, pro-top-salt/pro-to-psalt; este substantiv masculin cu pluralul protopsalți

! protostea („stea în fază de formare”) se desparte pro-tos-tea/pro-to-stea; este substantiv feminin care anterior trimitea la stea, dar acum are menționată forma de genitiv-dativ protostelei și pluralul protostele

! protoxid este substantiv masculin cu pluralul protoxizi; înseamnă „oxidul cel mai puțin oxigenat al unui element” și se desparte pro-to-xid/prot-o-xid

! protrombină (pro-trom-bi-nă) este o „proteină inactivă din sânge care se transformă în trombină cu rol esențial în coagularea sângelui”; substantivul feminin are genitiv-dativul protrombinei și pluralul protrombine

* proudhonistă (oudh se pronunță ud) apare ca noutate, femininul mai vechiului proudhonist – „adept al proudhonismului (doctrină inițiată de Pierre Joseph Proudhon, care preconiza menținerea și întărirea micii proprietăți)”; substantivul feminin are genitiv-dativul proudhonistei și pluralul proudhoniste

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: promoțional – pronosport: * promoțional (se desparte pro-mo-ți-o-nal) este adjectiv, masculin cu pluralul promoționali și femininul promoțională-promoționale * promovabilitate ...
  • DOOM 2: prognat – programabil: ! prognát se desparte prog-nat/pro-gnat, este adjectiv masculin cu pluralul prognáți și femininul prognátă-prognáte („caracterizat ...
  • DOOM 2: a profera – pro forma: ! a profera este un termen livresc, verb cu prezentul indicativului proferează – „a rosti, ...
  • DOOM 2: proamerican – probațiune: * proamerican (pro-a-me-ri-can) este adjectiv masculin cu pluralul proamericani și femininul proamericană-proamericane * proastă-creștere apare ca ...
  • DOOM 2: ortodiascopie – ortoptică: ! ortodiascopie trimitea, anterior, la diascopie; acum are articol propriu și două despărțiri corecte în ...

© 2022 blog.ro-en.ro