18 mart.

DOOM 2: prostil – protéctor / protectór

! prostil (cu accent pe ultima silabă) este adjectiv invariabil cu două despărțiri corecte în silabe – pros-til/pro-stil. Noutatea pare a fi substantivul neutru *prostil, cu pluralul prostiluri –„(edificiu antic) care are coloane numai pe fațada principală”

! protactíniu (ultima silabă se pronunță nĭu) are două despărțiri corecte în silabe pro-tac-ti-niu/prot-ac-ti-niu; substantivul neutru denumește un „element chimic metalic, alb-cenușiu, strălucitor, radioactiv, izotop al uraniului”, cu simbolul Pa

! protamină are două despărțiri în silabe (pro-ta-mi-nă/prot-a-mi-nă) și formă nouă de plural – protamine / „proteină (specifică peștilor) care conține în proporție mare aminoacizi”

! protargol („antiseptic sub formă de pulbere fină, galbenă sau galbenă-brună, format din azotat de argint și o soluție alcalină de proteine, folosit în tratamentul mucoaselor, la guturai, la boli de ochi etc.”) este substantiv neutru și se desparte pro-tar-gol/prot-ar-gol

! protéctor / protectór (cu pluralul protéctori/protectóri) are două variante accentuale corecte, dar numai atunci când este substantiv masculin; pentru valoarea adjectivală se folosește numai a doua formă

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: promoțional – pronosport: * promoțional (se desparte pro-mo-ți-o-nal) este adjectiv, masculin cu pluralul promoționali și femininul promoțională-promoționale * promovabilitate ...
  • DOOM 2: radiostea – rafinaj: ! radiostea trimitea anterior la „stea”, dar acum are propriul articol de dicționar; are două ...
  • DOOM 2: prognat – programabil: ! prognát se desparte prog-nat/pro-gnat, este adjectiv masculin cu pluralul prognáți și femininul prognátă-prognáte („caracterizat ...
  • DOOM 2: protopsalt – proudhonistă: ! protopsalt („prim cântăreț la o biserică”) are două variante corecte pentru despărțirea în silabe, ...
  • DOOM 2: peristil – peroxid: ! peristil este substantiv neutru cu pluralul peristiluri („galerie interioară sau exterioară formată dintr-un șir ...

© 2023 blog.ro-en.ro