15 nov.

DOOM 2: panegiristă – pangeneză

* panegiristă se folosește rar; este substantiv feminin cu genitiv-dativul panegiristei și pluralul panegiriste („persoană care scrie sau ține un panegiric; care aduce cuiva laude exagerate”)

! panelenic este adjectiv, masculin cu pluralul panelenici și femininul panelenică-panelenice; acceptă acum două despărțiri în silabe – pa-ne-le-nic/pan-e-le-nic. Din aceeași familie lexicală, apare ca noutate substantivul neutru *panelenism („mișcare naționalistă care, în sec. XIX, a militat pentru unirea tuturor populațiilor elenice într-un singur stat”); despărțirea în silabe se face în același fel.

* paneuropean se desparte pa-ne-u-ro-pean/pan-e-u-ro-pean; este adjectiv masculin cu pluralul paneuropeni și femininul paneuropeană-paneuropene

* Panevghenia Sa și *Panevghenia Ta funcționează în registrul arhaic; sunt grecisme, locuțiuni prononimale cu formă și pentru genitiv-dativ („termen reverențios de adresare către un boier”)

*pangeneză apare ca noutate („teorie evoluționistă care susține transmiterea, prin ereditate, a tuturor însușirilor dobândite”); este substantiv feminin cu genitiv-dativul pangenezei

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: pampers – Panatenee: * pampers este un anglicism și păstrează pronunția originală – pempărs; este substantiv masculin cu ...
  • DOOM 2: pangermanic – panoftalmie: * pangermanic apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul pangermanici; femininul pangermanică-pangermanice; termenul se referă ...
  • DOOM 2: neurastenic – neutru: ! neurastenic este adjectiv masculin (cu pluralul neurastenici și femininul neurastenică-neurastenice), care trimitea, anterior, la ...
  • DOOM 2: microlitic – microparticulă: ! microlitic apare ca adjectiv masculin cu pluralul microlitici și femininul microlitică-microlitice („format din microlite”, ...
  • DOOM 2: nescris – nesociabil: ! nescris se desparte acum nes-cris/ne-scris; este adjectiv masculin cu pluralul nescriși și femininul nescrisă-nescrise ! ...

© 2021 blog.ro-en.ro