06 iul.

DOOM 2: negatoscop – negru-moale/neagră-moale

! negatoscop este numele unui aparat medical – „ecran luminos pentru examinarea prin transparență a negativelor fotografice și a radiografiilor”; substantivul neutru păstrează genitiv-dativul negatoscoape și permite două modalități de despărțire în silabe – ne-ga-tos-cop/ne-ga-to-scop

! negândite apare exclusiv în structuri precum pe negândite (locuțiune adverbială)

! negrișor este un diminutiv al lui negru și are acum, pe lângă valoarea adjectivală mai veche, și valoare substantivală, masculin cu pluralul negrișori și femininul negrișoară-negrișoare.

! negru-de-fum se scrie acum cu cratimă, iar elementele nu se mai analizează separat – termenul este substantiv neutru

! negru-moale / neagră-moale este un soi de viță-de-vie, fiind, în funcție de pronunție, substantiv masculin sau feminin

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2021 blog.ro-en.ro