02 ian.

DOOM 2: planetară – planorbis

* planetară apare acum și cu valoare substantivală, feminin cu genitiv-dativul planetarei și pluralul planetare

! planisferă este substantiv feminin cu genitiv-dativul planisferei și pluralul planisferei; are acum două despărțiri corecte în silabe – pla-nis-fe-ră/pla-ni-sfe-ră. Aceeași noutate o prezintă și adjectivul înrudit !planisferic (pla-ni-sfe-ric/pla-nis-fe-ric), masculin cu pluralul planisferici și femininul planisferică-planisferice.

! planitate („proprietate a unor suprafețe de a fi plane, netede; netezime”) apărea anterior cu forma planeitate (care nu se mai regăsește în norma actuală); este substantiv feminin cu genitiv-dativul planității

* planning este un anglicism, care păstrează pronunția din limba de origine – plening; este substantiv neutru cu articularea planningul

! planorbis este numele unui „melc de apă dulce cu cochilia spiralată într-un singur plan”; este substantiv masculin și are două despărțiri corecte în silabe pla-nor-bis/plan-or-bis

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro