02 ian.

DOOM 2: planetară – planorbis

* planetară apare acum și cu valoare substantivală, feminin cu genitiv-dativul planetarei și pluralul planetare

! planisferă este substantiv feminin cu genitiv-dativul planisferei și pluralul planisferei; are acum două despărțiri corecte în silabe – pla-nis-fe-ră/pla-ni-sfe-ră. Aceeași noutate o prezintă și adjectivul înrudit !planisferic (pla-ni-sfe-ric/pla-nis-fe-ric), masculin cu pluralul planisferici și femininul planisferică-planisferice.

! planitate („proprietate a unor suprafețe de a fi plane, netede; netezime”) apărea anterior cu forma planeitate (care nu se mai regăsește în norma actuală); este substantiv feminin cu genitiv-dativul planității

* planning este un anglicism, care păstrează pronunția din limba de origine – plening; este substantiv neutru cu articularea planningul

! planorbis este numele unui „melc de apă dulce cu cochilia spiralată într-un singur plan”; este substantiv masculin și are două despărțiri corecte în silabe pla-nor-bis/plan-or-bis

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: OZN – pachetizare: * OZN se citește ozene; este substantiv neutru cu articularea OZN-ul și pluralul OZN-uri ! ozonosferă ...
  • DOOM 2: omicron – om-orchestră: * omicron este a cincisprezecea literă a alfabetului grecesc, corespunzând sunetului o; este substantiv masculin ...
  • DOOM 2: Nicosia – nirvana: * Nicosia este substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Nicosiei ! nicotinamidă (vitamina antipelagroasă sau vitamina PP) ...
  • DOOM 2: presetupă – prespălare: ! presetupă este substantiv feminin – cu genitiv-dativul presetupei și pluralul presetupe, care acceptă acum ...
  • DOOM 2: nomarh – non-a: !nomarh are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-marh/nom-arh; este substantiv masculin cu pluralul ...

© 2021 blog.ro-en.ro