08 iul.

„Despre starea de zbatere” de Nichita Stănescu

Ca şi cum un tăiş superior
mi-ar fi despărţit norii de vârfurile munţilor,
aşa se zbate trupul meu uriaş, decapitat,
lăsându-şi pe cer capul fugitiv.
As though the superior knife adge
had cut my clouds from the mountain tops
does my immense and headless body hurl itself about,
leaving its fugitive head in the sky.

Nu poate să moară deşi nu mai ştie
ceea ce pentru el, odinioară, a fost viaţă.
Contempla ochiul de sus
trupul de jos şi în zbatere
Din văgăuna gâtului ţâşneşte
un stol de păsări ciripitoare şi verzi
Mâna îşi înfige ghearele
ghearele lungi cât un taur fiecare în parte,
mâna îşi înfige ghearele
în miraj
Ochiul suspendat priveşte
deznadăjduita zbatere.
It cannot die though it no longer knows
what its own life meant, in ages past.
The eye above observes
the body below, its struggling –
From the open throat
a flock of green and chirping birds wells up –
The hand thrusts its claws
into the mirage –
The eye, suspended, watches
the desperate struggle.
Corabia de carne prinsă în furtună
nu se scufundă niciodată
Ajută-mă catedrală frumoasă
văzută de mine în alt oraş
Bate cu clopotele tale
dezordonată clipă.
Mă rog la tine frumoasă catedrală
tu, care eşti în alt oraş,
fă să se verse peste mine
bunătatea liniştii
Nici o diferenţă nu este între trupul acesta
şi trupul oricărui fluviu
decapitat dintr-o dată de delta
cea vorbitoare.
Ajungă la tine frumoasă catedrală,
cârdul de păsări roşii
care urlând, croncănind, chihotind
din gâtul retezat – se ridică la cer.
The ship of flesh, caught in the storm,
will never founder –
Help me lovely cathedral
I saw in another town –
This moment of chaos
tolls with your bells.
I pray thee lovely cathedrals,
you, in another town,
allow the beauty of silence
to flow over me –
This body is the same
as the body of a river
suddenly beheaded by
its speaking delta.
May the flight of red birds
overtake you, lovely cathedral –
they rise in the sky, howling and croaking,
laughing from the severed neck –
Primeşte-le catedrală frumoasă
pe limba clopotului tău, primeşte-le
Ajută-mă catedrală frumoasă,
văzuta de mine în alt oraş
Dă-mi liniştea, catedrală frumoasă,
şi altfel de moarte.
Receive them, lovely cathedral
on the tongue of your bell, receive them –
Help me, lovely cathedral
i saw in another town –
Grant me silence, lovely cathedral,
and a different manner of death.
Nichita Stănescu Traducere de Thomas Carlson şi Vasile Poenaru

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro