23 feb.

Cursuri de limba engleză

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură organizează începând cu 15 martie 2010 cursuri de limba engleză nivel începător, mediu şi avansat (conform scalei europene de referinţă) acreditate de MMFPS şi MECTS.

Cursurile se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească sau să îşi perfecţioneze cunoştinţele de limba engleză.

Avantaje pentru participanţi: depăşirea barierelor lingvistice, un loc de muncă mai bine remunerat, posibilitatea de a studia sau munci în străinătate, descoperirea unei noi culturi.

Durata pentru un nivel: 80 ore (inclusiv evaluarea finală).

Tarif/nivel: 1000 lei (inclusiv suportul de curs, examenul şi eliberarea Certificatului de absolvire). Cursul poate fi achitat în 2 rate: 50% la înscriere şi 50% la a 12-a şedinţă de curs.

Orar:

Cursuri de seară: Luni – Joi, 17.30 – 20.00 (15.03 – 01.07, 29 de şedinţe x 2,5 ore, restul orelor fiind alocate evaluării finale)

Cursuri de weekend: Sâmbăta şi duminica: 9.30 – 12.30 (20.03 – 20.06, 24 de şedinţe x 3 ore, restul orelor fiind alocate evaluării finale)

Obiectivele programului:

Nivelul I (începător):
1. dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi oral,
2. dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă,
3. utilizarea elementelor de vocabular, morfologie şi sintaxă specifice acestui nivel,
4. folosirea limbii engleze în conversaţia cotidiană.

Nivelul II (mediu):
1. folosirea limbii engleze în conversaţia cotidiană,
2. organizarea şi dezvoltarea cunoştinţelor specifice de vocabular, morfologie şi sintaxă în concordanţă cu cerinţele acestui nivel,
3. dezvoltarea abilităţii de a comunica eficient utilizând un vocabular bogat specific unor domenii diverse,
4. însuşirea capacităţii de a redacta diferite tipuri de texte respectând particularităţile limbii engleze.

Nivelul III (avansat):
1. dezvoltarea competenţelor lingvistice şi utilizarea limbii engleze la nivel avansat în situaţii variate de comunicare orală şi scrisă,
2. organizarea şi dezvoltarea cunoştinţelor specifice de vocabular, morfologie şi sintaxă în concordanţă cu cerinţele acestui nivel,
3. perfecţionarea fluenţei şi acurateţei în exprimarea orală şi scrisă,
4. perfecţionarea capacităţii de a redacta texte de diferite tipuri pe diverse tematici.

Accesul la unul dintre nivelurile superioare se face pe baza unui test preliminar de plasare gratuit, dacă participanţii demonstrează că stăpânesc nivelul anterior celui solicitat. Pentru nivelul începător nu sunt necesare cunoştinţe anterior dobândite.

Persoanele interesate de parcurgerea nivelului mediu sau avansat sunt rugate să transmită testul corespunzător nivelului vizat, rezolvat, organizatorului programului. Durata recomandată a fiecărui test: o oră şi jumătate.

Examenele de absolvire se organizează după parcurgerea fiecărui nivel.
Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.

Pentru mai multe informaţii puteţi lua legătura cu Ioana Ghenciu la numărul de telefon 021/310.08.15.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro