04 feb.

Curs de limba engleză recunoscut de MMSSF şi MECT

O limbă străină învăţată înseamnă o şansă în plus pentru a dezvolta relaţii cu alţi oameni, pentru a munci sau studia în altă ţară, pentru a descoperi o altă cultură. Cu atât mai mult limba engleză, cea mai utilă în societatea globală actuală.

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură îşi propune să lărgească orizontul cursanţilor săi prin abordarea limbii engleze într-o manieră prietenoasă, interactivă, astfel încât aceasta să devină un instrument de comunicare şi descoperire.

Programul se adresează angajaţilor din instituţiile culturale care lucrează în departamentele de relaţii internaţionale, celor care se ocupă cu redactarea şi implementarea de proiecte europene, precum şi persoanelor care doresc să înveţe sau să îşi perfecţioneze cunoştinţele de limba engleză. Programul este structurat pe trei nivele: începător, mediu şi avansat.

Obiectivele programului sunt:

 • dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajului oral şi scris
 • folosirea limbii engleze în conversaţia cotidiană
 • însuşirea capacităţii de a redacta diferite tipuri de texte respectând regulile de compoziţie
 • organizarea şi dezvoltarea cunoştinţelor specifice de vocabular, morfologie şi sintaxă

Nivel I – începător:

 • Alfabet, timpi verbali (prezent, trecut, verbe neregulate), adjective, pronume, articole.
 • Numere, culori, familie, case, gătit, animale, experienţe personale, călătorii, muzee, transport, vreme, accidente, sănătate, tehnologie, invenţii, celebrităţi.

Nivel II – mediu:

 • Adverbe de frecvenţă, timpi verbali: viitor, verbe modale, verbe speciale de introducere, condiţional, pasivul.
 • Evenimente din viaţă, redactare texte (scrisori, eseuri, articole), descriere oameni, moduri de relaxare, avantaje şi dezavantaje ale calculatoarelor, sfaturi, hobbyuri, exprimarea opiniilor, mass media.

Nivel III – avansat:

 • Subjunctiv, gerunziu, corectarea greşelilor, coerenţa structurii.
 • Ambiţie, succes, probleme sociale, probleme internaţionale, protecţia mediului, sărăcie, locul de muncă, business, bani, fitness, educaţie, artele vizuale, modă.

Competenţe dobândite de participanţi:

 • citirea unui text cu acurateţe şi accent
 • înţelegerea unor texte citite, în funcţie de vocabularul, sintaxa şi morfologia acumulate pe parcursul modulului
 • înţelegerea unui dialog şi comentarea acestuia
 • redactarea unor texte pe teme date (în funcţie de complexitatea subiectelor şi a structurilor gramaticale abordate în fiecare modul)
 • utilizarea limbii engleze în conversaţie

Durata cursului este de 100 de ore pentru fiecare nivel. Tariful este de 700 lei/nivel. Cursul va începe în momentul în care se va constitui o grupă de cel puţin 10 participanţi pentru un nivel şi se va desfăşura în Calea Dorobanţilor nr. 99A, sector 1, Bucureşti.

Absolvenţii vor primi certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Pentru mai multe informaţii, pute lua legătura cu Anna-Maria Bitere, expert consultant la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, la numărul de telefon 0788.410.904.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro