27 mart.

Cursuri autorizate de limba engleză în Bucureşti

SC Intratest SRL, furnizor de servicii de formare profesională iniţială şi continuă, organizează în perioada 23 aprilie – 15 iunie 2012 cursuri de Comunicare în Limba Engleză – nivel de bază sau intermediar. Cursurile sunt autorizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi se finalizează cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Cursurile se adresează persoanelor care doresc să-şi îmbunătăţească nivelul de cunoştinţe privind limba engleză. Lector este Mihaela Jalba – licenţiată în filologie, cu o vastă experienţă în predarea limbii engleze.

Modulul Limba Engleză – nivel de bază abordează următoarea tematică (fără a se limita la aceasta):
– Conversaţii simple: a face cunoştinţă, a oferi detalii personale etc.
– Discuţii despre oameni, lucruri, locuri, ocupaţii, locul de muncă, timpul liber, divertisment, alimentaţie, activităţi obişnuite, cultură, educaţie
– Check-in la hotel
– Conversaţii telefonice
– Noţiuni de vocabular şi gramatică aferente temelor prezentate mai sus.

Obiectivele de referinţă ale Modulului Limba Engleză – nivel de bază sunt:
– Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de comunicare orală şi scrisă în limba engleză
– Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a înţelege şi a produce diverse tipuri de structuri şi texte, integrând abilităţile de ascultare, citire, vorbire şi scriere în limba engleză, cu asimilarea vocabularului uzual de bază şi integrarea lui în diverse situaţii conversaţionale
– Însuşirea aplicativă a noţiunilor gramaticale de bază.

Modulul Limba Engleză – nivel intermediar abordează următoarea tematică (fără a se limita la aceasta):
– Discuţii despre activităţi obişnuite de zi cu zi, cumpărături, muzică, gusturi, corpul omenesc, etapele vieţii, prietenie, serviciu, animale, călătorii, bani, media, obiceiuri, stil de viaţă, bogăţie, timp liber, locuri, vacanţe, educaţie, amintiri etc.
– Corespondenţa informală
– Participarea la un interviu / o negociere
– Planificarea unei excursii
– Noţiuni de vocabular şi gramatică aferente temelor prezentate mai sus.

Obiectivele de referinţă ale Modulului Limba Engleză – nivel intermediar sunt:
– Dezvoltarea capacităţii de a citi şi traduce texte cu un grad mediu de complexitate în/din limba engleză
– Îmbogăţirea vocabularului în scopul dezvoltării capacităţii de exprimare scrisă şi orală
– Consolidarea cunoştinţelor de fonetică, pronunţie, gramatică şi vocabular acumulate în vederea optimizării comunicarii orale şi scrise în limba engleză.

Fiecare modul are durata de 72 ore, după cum urmează:
– 27 ore teorie şi 23 ore practică (orele de practică se rezumă la ascultat/vizionat materiale specifice cursului, corectarea temelor) – la sală
– 22 ore practică individuală – teme pentru acasă

Intratest oferă şi posibilitatea de a crea programe speciale în funcţie de necesităţile concrete ale cursanţilor.

Pentru mai multe detalii şi înscriere, puteţi accesa www.intratest.ro.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro