18 mai

„Corinna’s going a Maying” de Robert Herrick

Get up, get up for shame, the Blooming Morne
Upon her wings presents the god unshorne.
See how Aurora throwes her faire
Fresh-quilted colours through the aire:
Get up, sweet-Slug-a-bed, and see
The Dew-bespangling Herbe and Tree.
Each Flower has wept, and bow’d toward the East,
Above an houre since; yet you not drest,
Nay! not so much as out of bed?
When all the Birds have Mattens seyd,
And sung their thankful Hymnes: ‘tis sin,
Nay, profanation to keep in,
When as a thousand Virgins on this day,
Spring, sooner than the Lark, to fetch in May.
Trezeşte-te din somn, hai! Zorii noi
Cu ei aduc un zeu cu păr vâlvoi.
Priveşte-a mândrei Aurori
Împrăştiere de culori;
Sus, trândăvioară, sus şi iată
Frunzar şi iarbă rourată!
Spre soare tot ce-i floare s-a-nchinat
De-un ceas, şi tu tot nu te-ai îmbrăcat;
Cum poţi din aşternut să nu cobori?
Când păsările ruga lor din zori
Şi imn de mulţumire înălţară,
E greu păcat să nu ieşi din cămară,
Când mii de fete mari din paturi sar
Devreme, spre-a-l aduce pe Florar.

Rise; and put on your Foliage, and be seene
To come forth, like the Spring-time, fresh and greene;
And sweet as Flora. Take no care
For Jewels for your Gowne, or Haire:
Feare not; the leaves will strew
Gemms in abundance upon you:
Besides, the childhood of the Day has kept,
Against you come, some Orient Pearls unwept:
Come, and receive them while the light
Hangs on the Dew-locks of the night:
And Titan on the Eastern hill
Retires himselfe, or else stands still
Till you come forth. Wash, dresse, be briefe in praying:
Few Beads are best, when once we goe a Maying.
Ia-ţi strai din crude foi şi ni te-arată
Ca primăvara-n verde-nvestmântată,
Dulce ca Flora. Nici nu-ţi pese
De giuvaericale-alese;
N-ai teamă; frunzele te-or bate
Ca un potop de nestemate;
Păstrat-a Dimineaţa pentru tine
Răsăritene perle multsenine.
Vin, ia-le, când încă lumină
De-a nopţii plete mai anină
Şi când Titan pe culmea sură,
S-ar depărta, dar nu se-ndură
Cât nu te-arăţi! Te-mbraci, te rogi, te speli
Şi la Floralii mergi fără găteli.
Come, my Corinna, come; and comming, marke
How each field turns a street; each street a Parke
Made green, and trimm’d with trees: see how
Devotion gives each House a Bough,
Or Branch: Each Porch, each doore, ere this,
An Arke a Tabernacle is
Made up of white-thorn neatly enterwove;
As if here were those cooler shades of love.
Can such delights be in the street,
And open fields, and we not see’t?
Come, we’ll abroad; and let’s obay
The Proclamation made for May:
And sin no more, as we have done, by staying;
But my Corinna, come, let’s goe a Maying.
Hai, vin Corina mea; şi-o să devină
Drum orice plai, şi orice drum grădină
Cu pomi gătită… Orice casă
Cu crengi s-a-mpodobit, pioasă!
Orice portal ori uşă parcă
Un tabernacul e, şi-o arcă
Din cătini albe, strâns ţesute-n leasă
Spre-a da iubirii umbră răcoroasă.
Au aste desfătări plăcute
Să ne rămână nevăzute?
Hai să-împlinim şi noi, deci dar,
Poruncile pentru Florar –
Corina, hai, prea zăbovim şi-ar fi păcat
Florariile-a nu le fi serbat.
There’s not a budding Boy, or Girle, this day,
But is got up, and gone to bring in May.
A deale of Youth, ere this, is come
Back, and with White-thorn laden home.
Some have dispatcht their Cakes and Creame,
Before that we have left to dreame:
And some have wept, and woo’d, and plighted Troth,
And chose their Priest, ere we can cast off sloth:
Many a green-gown has been given;
Many a kisse, both odde and even:
Many a glance too has been sent
From out the eye, Loves Firmament:
Many a jest told of the Keyes betraying
This night, and Locks pickt, yet w’are not a Maying.
Azi nu-i flăcău, o fată nu-i măcar
Să nu dea zor s-aducă pe Florar.
Un stol de juni grăbi să-ncarce
Crăci lungi de cătini, şi-a se-ntoarce;
Mulţi prânzul şi-au şi-nfulecat
Iar noi la joc nici n-am plecat:
Au fost peţitorii şi jurăminte,
S-a mers la popi; noi – trândavi ca-nainte.
S-au dăruit verzi rochii multe
Şi sărutări sute şi sute;
S-a tras cu ochiul, pişicher,
Lung, – ochiul e-al iubirii cer;
De chei şi broaşte sparte în şagă s-a tot spus
Azi-noapte; – la Floralii noi încă nu ne-am dus!
Come, let us goe, while we are in our prime;
And take the harmlesse follie of the time.
We shall grow old apace, and die
Before we know our liberty.
Our life is short; and our dayes run
As fast away as do’s the Sunne:
And as a vapour, or a drop of raine
Once lost, can ne’r be found againe:
So when or you or I are made
A fable, song, or fleeting shade;
All love, all liking, all delight
Lies drown’d with us in endlesse night.
Then while time serves, and we are but decaying;
Come, my Corinna, come, let’s goe a Maying.
Să mergem, hai acum cât suntem juni
Să fim, cum cere clipa: blânzi nebuni!
Curând îmbătrânim, ajungem moaşte
Şi traiul slobod n-om cunoaşte.
Zbor anii noştri pe-ntrecute
La fel ca soarele de iute.
Şi ca un abur, ca un strop din ploi,
Ce pierzi nu-i chip să capeţi înapoi,
La fel, când noi ne-om face iar
Poveste, cântec, duh fugar,
Iubire toată, tot ce place
Cu noi în noaptea grea vor zace.
Hai, cât e timp, cât suntem încă-n floare,
Corino, la Floralii, la serbare.
Robert Herrick traducere de Tudor Dorin

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro