24 aug.

„Bonny Dundee” de Walter Scott

To the Lords of Convention ’twas Claver’se who spoke,
‘Ere the King’s crown shall fall there are crowns to be broke;
So let each Cavalier who loves honour and me,
Come follow the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
Spre Lorzi a zis Claver cuvintele-aceste:
„Mai sunt, pân’la Rigă, de spart şi-alte ţeste;
Deci toţi câţi vor cintei şi mie-a-mi sluji,
Urmeze tichia lui Bonnie Dundee.
Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”

Dundee he is mounted, he rides up the street,
The bells are rung backward, the drums they are beat;
But the Provost, douce man, said, ‘Just e’en let him be,
The Gude Town is weel quit of that Deil of Dundee.’
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
Dundee călăreşte pe uliţa largă,
Bat tobe şi clopote mai să se spargă,
Ci: „Fie pe voia-i, pârgarul grăi,
Se curăţă târgul de-ăst diavol, Dundee.”
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
As he rode down the sanctified bends of the Bow,
Ilk carline was flyting and shaking her pow;
But the young plants of grace they looked couthie and slee,
Thinking luck to thy bonnet, thou Bonny Dundee!
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
Prin Bow călcând căile întortocheate,
De-ocări îl umpluseră babele toate;
Dar junele-ochioase-l pândeau spre-a-i meni:
„Trăiască-ţi tichia, o Bonnie Dundee!”
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
With sour-featured Whigs the Grass-market was crammed,
As if half the West had set tryst to be hanged;
There was spite in each look, there was fear in each e’e,
As they watched for the bonnets of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
De whig-i piaţa-i plină, cu chip mohorât,
Strânşi parcă spre a-i pune juvăţul de gât;
Priveau cu ochi răi către-acele tichii
Spăimoase, din jurul lui Bonnie Dundee.
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
These cowls of Kilmarnock had spits and had spears,
And lang-hafted gullies to kill cavaliers;
But they shrunk to close-heads and the causeway was free,
At the toss of the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
Aveau cei din Kilmarnock lungi cuţitoaie
Şi spăngi – cavalerii să-mpungă, să-i taie;
Dar loc îi făcură, fricoşi, când zvârlii
În vânt cu tichia lui Bonnie Dundee.
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
He spurred to the foot of the proud Castle rock,
And with the gay Gordon he gallantly spoke;
‘Let Mons Meg and her marrows speak twa words or three,
For the love of the bonnet of Bonny Dundee.’
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
Spre Castel dând pinteni, se-opri sub ponor
Şi-i strigă lui Gordon mult curtenitor:
„Mons Meg şi-a săi semeni azi a-ţi vorbi
De dragul tichiei lui Bonnie Dundee.”
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
The Gordon demands of him which way he goes—
‘Where’er shall direct me the shade of Montrose!
Your Grace in short space shall hear tidings of me,
Or that low lies the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
El, Gordon, întreabă că unde se duc:
„Pe urma stafiei lui Montrose apuc!
Veşti repezi îţi da-voi, sau vei auzi
Că-n praf e tichia lui Bonnie Dundee.”
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
‘There are hills beyond Pentland and lands beyond Forth,
If there’s lords in the Lowlands, there’s chiefs in the North;
There are wild Duniewassals three thousand times three,
Will cry hoigh! for the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
Sunt munţi după Pentland, sunt câmpi după Forth,
Lorzi mari sunt în Vale, sunt principi în Nord,
Şi conţi, ce striga-vor (de trei ori trei mii):
Hoigh! pentru tichia lui Bonnie Dundee.
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
‘There’s brass on the target of barkened bull-hide;
There’s steel in the scabbard that dangles beside;
The brass shall be burnished, the steel shall flash free,
At the toss of the bonnet of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
Alamă-i pe scutul din piele de vacă;
Oţel e ce-anină alături, în teacă;
Alamă sclipi-va, oţel va ţâşni
La semnul tichiei lui Bonnie Dundee.
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
‘Away to the hills, to the caves, to the rocks—
Ere I own an usurper, I’ll couch with the fox;
And tremble, false Whigs, in the midst of your glee,
You have not seen the last of my bonnet and me!’
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle your horses, and call up your men;
Come open the West Port and let me gang free,
And it’s room for the bonnets of Bonny Dundee!’
„Decât să ne-njunge vreun uzurpator,
Dormi-vom ca vulpea, spre munţi vom da zor;
Vicleni whig-i, temeţi-vă, veţi auzi
Mereu despre mine şi-a noastre tichii!”
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
He waved his proud hand and the trumpets were blown,
The kettle-drums clashed and the horsemen rode on,
Till on Ravelston’s cliffs and on Clermiston’s lee
Died away the wild war-notes of Bonny Dundee.
Come fill up my cup, come fill up my can,
Come saddle the horses, and call up the men,
Come open your gates, and let me gae free,
For it’s up with the bonnets of Bonny Dundee!
El flutură mâna spre marginea zării,
Cu tobe şi trâmbiţi porniră călării
Pân’ce pe după coline pieri
Larma oştirii lui Bonnie Dundee.
„Umpleţi-mi bărdaca, năstrapa şi, hai,
Chemaţi-vă oastea şi-ndată pe cai!
Deschideţi larg Poarta-de-Apus, spre-a ieşi
Tichia şi scoţii lui Bonnie Dundee!”
Walter Scott traducere de Tudor Dorin

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro