Arhiva categoriei 'Limba română'

01 Feb

DOOM 2: numai că – nursing

* numai că este o construcție alcătuită dintr-un adverb și o conjuncție, în structuri de tipul a spus numai că acolo plouă. Există însă și o altă utilizare a structurii, când *numai că (dar) este locuțiune conjuncțională (aș veni, numai că plouă).

* numai ce se găsește într-o situație similară, fiind adverb+pronume în construcții precum face numai ce vrea el. De asemenea, se poate folosi *numai ce, utilizat în registrul popular și sinonim cu acum, care este locuțiune adverbială – numai ce a intrat pe ușă. Un al treilea articol de dicționar îi este dedicat structurii *numai ce, echivalentă cu imediat ce în discursul familiar, care este locuțiune conjuncțională – numai ce a intrat pe ușă, și s-a și apucat de lucru.

! numărabil apare ca adjectiv masculin cu pluralul numărabili și femininul numărabilă-numărabile (forma anterior valabilă era numerabil)

! nuneasca este numele unui dans, substantiv feminin cu forma nearticulată nunească și genitiv-dativul nuneștii

* nursing e un anglicism care se citește nörsing și este substantiv neutru articulat nursingul

29 Ian

a insista

Verbul a insista a ajuns la noi pe filieră franceză (insister), din limba latină (insistere). Se referă, în primul rând, la „a persevera într-o acțiune” sau „a manifesta fermitate în acțiuni, atitudini sau sentimente”, cu o posibilă conotație specială „a se ruga insistent pentru ceva”, și își lămurește înțelesul prin stabilirea sinonimiei cu termeni precum a cere, a stărui, a persista.

Un al doilea sens are în vedere demersul de „a scoate în evidență, în relief ceva” ori „a se opri în mod special, a pune accentul” – echivalent cu a accentua, a apăsa, a reliefa, a sublinia. Există, evident, și regionalisme (a bărăni – folosit prin Moldova), dar și termeni cu sens figurat (a pistona).

Continuare »

25 Ian

DOOM 2: novice – nu-l

! novice își reunește toate formele într-un singur articol (anterior erau două cuvinte diferite, substantiv masculin și substantiv feminin); își păstrează valoarea nominală, dar funcționează și ca adjectiv – masculin cu pluralul novici și femininul novice-novice

! nucă-americană (sămânță comestibilă a unui arbore) este un termen care deschide o serie destul de numeroasă de compuse ale substantivului nucă, ce suferă câteva modificări în DOOM2; în primul rând, toate se scriu acum folosind cratima, iar femininul acesta are genitiv-dativul nucii-americane și pluralul nuci-americane

! nucă-de-cocos (fruct al cocotierului), !nucă-de-stejar sau !nucă-galică (ambii termeni fiind echivalenți cu „gogoașă de ristic”) și !nucă-vomică (sămânță toxică a unui arbore) sunt în aceeași situație și suferă modificări similare

! nucleu se desparte nu-cleu și poate fi substantiv neutru, cu articularea nucleul și pluralul nuclee; folosit în medicină însă, termenul este substantiv masculin și are pluralul nuclei

* nu-l este introdus ca noutate, structură alcătuită din adverb + pronume, ce funcționează în structuri de tipul nu-l văd

22 Ian

a denatura

Verbul a denatura vine din limba franceză – dénaturer și are două sensuri de bază. Înseamnă, pe de o parte, „a adăuga unui produs o substanță străină, spre a-l face impropriu scopurilor pentru care a fost destinat inițial”. Sensul figurat (care astăzi este mult mai des utilizat decât celălalt) se referă la „a schimba (adesea intenționat) înțelesul normal, natura sau caracterul unor cuvinte, al unor idei etc.”

Sinonimele menționate prin dicționare sunt numeroase și pot fi utilizate, în funcție de nuanțele pe care termenul le poate căpăta în diferite contexte: a altera, a contraface, a deforma, a escamota, a falsifica, a măslui, a mistifica, a poci, a răstălmăci, a scâlcia, a schimonosi, a silui, a sminti, a stâlci, a strâmba, a stropși.

Continuare »

18 Ian

DOOM 2: notocord/notocordă – nouţ

! notocord / notocordă are acum două variante acceptate; este substantiv neutru sau feminin, cu pluralul notocorde, referindu-se la o „formație primitivă a coloanei vertebrale”

* nou apare ca substantiv neutru, articulat noul

! nouă-ochi (pește) este substantiv masculin cu pluralul nouă-ochi

! nouăsprezece are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-uăs-pre-ze-ce/no-uă-spre-ze-ce; este numeral și se mai poate nota 19/XIX. Aceleași modificări apar și în cazul numeralului !al nouăsprezecelea, care are și formă pentru feminin.

! nouț se folosește rar, adjectiv masculin cu pluralul nouți și femininul nouță-nouțe

15 Ian

a fişa

Verbul a fișa este un derivat regresiv din substantivul feminin fișă (ajuns la noi din franceză – fiche). Termenul înseamnă „a extrage pe fișe însemnări dintr-o lucrare (științifică) scrisă, în vederea documentării, a elaborării unei opere etc.”, adică „a face, a alcătui fișe” ori „a transpune pe fișe”. Explicațiile nu sunt prea detaliate, dar nici lucrurile nu par atât de complicate.

Un al doilea sens presupune „a extrage pe fișe datele bibliografice fundamentale privitoare la o carte sau la un periodic, pentru a le așeza în catalogul bibliotecii”, adică „a întocmi, a înregistra pe fișe de bibliotecă” ori „a întocmi o bibliografie”. Se poate vorbi deci despre munca unui bibliotecar sau despre demersurile unui cercetători de a construi o bibliografie completă pe o temă anume.

Continuare »

© 2018 blog.ro-en.ro