Arhiva categoriei 'Limba română'

20 Noi

a (se) înnegura

Verbul a (se) înnegura este un derivat, având drept cuvânt de bază substantivul negură, căruia i se adaugă prefixul în-. Este tranzitiv și reflexiv, însemnând „a (se) acoperi cu negură, cu ceață”. Sensul figurat se referă la oameni sau la chipul lor – „a căpăta o expresie tristă”, de asemenea și la privirea ori la mintea lor – „a pierde din proprietatea de a percepe clar obiectele din realitatea înconjurătoare”.

Sinonimele cele mai folosite și pe care le menționează cele mai multe dintre dicționare sunt a (se) împăienjeni, a (se) încețoșa, a (se) înnora, a (se) întrista, a (se) întuneca, a (se) mâhni, a (se) mohorî, a (se) posomorî, a (se) tulbura. Tot astfel, dintre antonime, trebuie amintite a (se) însenina, a (se) înveseli, a se învoioșa, a se lumina.

Continuare »

16 Noi

DOOM 2: ni – nici cum

! ni apare cu valoare de interjecție (cea de conjuncție nu mai este menționată)

* Niagara (Ni-a-ga-ra) este numele unui fluviu, substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Niagarei

! nicaraguan și-a schimbat depărțirea în silabe – ni-ca-ra-gu-an; are atât valoare substantivală, cât și adjectivală, masculin cu pluralul nicaraguani și femininul nicaraguană-nicaraguane

! nichelaj rămâne substantiv neutru, dar își schimbă forma de plural – nichelaje

! nici cum este alcătuit din conjuncție + adverb (anterior, și primul cuvânt era tot adverb); funcționează în construcții de tipul nici cum am spus eu, nici cum ai spus tu

13 Noi

a tehnoredacta

Verbul a tehnoredacta este destul de nou, dat fiind că a ieșit din sfera profesională, putându-se folosi și în cazul lucrului pe computerul personal. S-a format prin compunere, din elementul tehno– care înseamnă „tehnic; în legătură cu tehnica”, venit din limba franceză – techno-, și verbul a redacta – neologism, la rândul lui.

Explicația este, prin urmare, una singură și foarte simplă, utilizarea verbului fiind banală, în ciuda faptului că presupune extrem de multă muncă. Înseamnă „a pregăti din punct de vedere tehnic și grafic un manuscris înainte de trimiterea lui la tipar”.

Continuare »

09 Noi

DOOM 2: nevralgic – nezdruncinat

! nevralgic își modifică despărțirea în silabe – ne-vral-gic; este adjectiv masculin cu pluralul nevralgici și femininul nevralgică-nevralgice. La fel se întâmplă și cu !nevralgie (ne-vral-gi-e), substantiv feminin din aceeași familie lexicală, care are genitiv-dativul nevralgiei și pluralul nevralgii.

! nevropter are două despărțiri corecte în silabe – ne-vrop-ter/ne-vro-pter; este substantiv neutru cu pluralul nevroptere („ordin de insecte cu aripile membranoase, străbătute de o rețea deasă de nervuri”, din care face parte libelula)

* Newton (nume de persoană) apare ca noutate venită din limba engleză, substantiv propriu care se pronunță nĭúton

* New York vine și el din engleză; se pronunță nĭuĭórc și este substantiv propriu neutru cu articularea New Yorkul

! nezdruncinat se desparte nez-drun-ci-nat/ne-zdrun-ci-nat; este adjectiv masculin cu pluralul nezdruncinați și femininul nezdruncinată-nezdruncinate

06 Noi

a procrastina

Verbul a procrastina vine din limba engleză (procrastinate) și înseamnă „a amâna sau a întârzia începerea execuției unei sarcini”, fiind sinonim – într-o oarecare măsură – și cu a tărăgăna, a temporiza, a tergiversa. În mod absolut firesc, DOOM-ul se comportă la fel cum procedează cu toate neologismele, pe care le lasă, mai întâi, să se întreacă ori să se încerce cu vremea, așa că îl omite, pentru moment.

Totuși, nu cred că-l putem ignora, pentru că reprezintă un fenomen aparte, ce îmi pare din ce în ce mai răspândit, un fel de „boală a secolului”, alături de depresie ori extenuarea provocată de munca peste limitele propriului organism. Mă încerca de mult gândul să-l analizez, dar absența lui din dicționare mă obliga, într-un fel, să nu mă aventurez.

Continuare »

02 Noi

DOOM 2: nevăzător – nevoit

* nevăzător apare ca noutate, având atât valoare adjectivală, cât și substantivală; este masculin cu pluralul nevăzători și femininul nevăzătoare-nevăzătoare

! nevăzute, care funcționează exclusiv în locuțiunea adverbială pe nevăzute, are acum un articol separat de cel al adjectivului nevăzut

* neviabil (ne-vi-a-bil) este nou, adjectiv masculin cu pluralul neviabili și femininul neviabilă-neviabile

! a se nevoi trece în clasa reflexivelor; este învechit și popular, având indicativul prezent el se nevoiește, imperfectul el se nevoia și conjunctivul să se nevoiască. Din aceeași familie lexicală, !nevoiaș primește acum și valoare substantivală, pe lângă cea adjectivală mai veche – masculin cu pluralul nevoiași și femininul nevoiașă-nevoiașe.

* nevoit (obligat) este un adjectiv nou, masculin cu pluralul nevoiți și femininul nevoită-nevoite

© 2017 blog.ro-en.ro