Arhiva categoriei 'Limba română'

28 ian.

Vin fiert

Doar în limba română :))

24 ian.

DOOM 2: pară – parental

! pară (flacără) este substantiv feminin cu genitiv-dativul parei; termenul are acum și formă de plural – pare

! Parcă apare ca substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Parcei și pluralul Parce („trei surori, zeițe ale sorții din mitologia romană, reprezentate sub înfățișarea unor femei bătrâne”)

* parcometru apare ca noutate – „aparat de taxare pentru parcarea autovehiculelor”; este substantiv neutru cu pluralul parcometre

! pardesiu e substantiv neutru cu pluralul pardesie (forma pardesiuri a dispărut)

* parental e adjectiv nou, masculin cu pluralul parentali și femininul parentală-parentale („care se referă la părinți, ereditar”)

21 ian.

a mieuna

Verbul a mieuna este derivat dintr-o interjecție, o onomatopee care imită strigătul pisicii. Termenul se referă, prin urmare, la aceste animale – „a scoate sunete prelungi caracteristice speciei, a scoate un mieunat, a face miau”, fiind sinonim cu a miorlăi, a mioni ori cu regionalismul a miorțăi.

Și, evident, cam asta e toată filosofia pisicească – ați putea să-mi ziceți… Așa o părea la prima vedere. Dar, după ce își ia omul mâță pe lângă casă, descoperă foarte repede că alta-i socoteala. Și nu-i simplă deloc!

Continuare »

17 ian.

DOOM 2: parascântei – paravalanşă

! parascântéi este substantiv neutru („dispozitiv montat la locomotive, la cubilouri etc., care reține particulele solide incandescente, pentru a preveni incendiile; ecran izolant care previne descărcările electrice sau deteriorările pe care acestea le-ar produce”) cu pluralul parascântéi; are acum două despărțiri corecte în silabe: pa-ras-cân-tei/pa-ra-scân-tei

! parasimpátic este un adjectiv (în structura sistem simpatic) cu formă de feminin la plural parasimpátice. Ca noutate, apare și substantivul neutru *parasimpátic („una dintre cele două părți periferice ale sistemului nervos vegetativ, care încetinește bătăile inimii și accelerează mișcările tubului digestiv”).

! paratiroídă e adjectiv care face acordul cu substantivul glandă sau e substantiv cu pluralul paratiroíde („fiecare dintre cele patru glande cu secreție internă, situate înapoia glandei tiroide, care au un rol în metabolism”)

! paratiroidectomíe se desparte pa-ra-ti-ro-i-dec-to-mi-e / pa-ra-ti-ro-id-ec-to-mi-e, substantiv feminin cu genitiv-dativul paratiroidectomíei și pluralul paratiroidectomíi („extirpare a uneia sau a ambelor perechi de paratiroide”)

! paravalánșă (pa-ra-a-va-lan-șă/par-a-va-lan-șă) e substantiv feminin cu genitiv-dativul paravalánșei și pluralul paravalánșe (”zid de piatră sau de beton pentru apărarea unei căi de comunicație contra avalanșelor de zăpadă”)

14 ian.

a inciza

Verbul a inciza este un neologism venit din limba franceză (inciser) și are două sensuri, care derivă unul din altul, deși se folosesc în domenii diferite. Se referă, în primul rând, la țesuturi organice – „a face o incizie; a tăia cu un instrument chirurgical” și este utilizat cel mai des în medicină.

Cel de-al doilea sens are în vedere activitatea de ormanentare a unor obiecte din lut, din piatră etc. – „a orna cu ajutorul inciziilor, a scrijeli făcând anumite ornamente”. Dintre sinonime, dicționarele precizează a cresta, a scrijeli, a tăia.

Continuare »

10 ian.

DOOM 2: parantetic – parapsihologie

* parantetic apare ca noutate („care este situat între paranteze”), adjectiv masculin cu pluralul parantetici și femininul parantetică-parantetice

* parapantă este substantiv nou, feminin cu genitiv-dativul parapantei și pluralul parapante

! parapitec (cu accent pe ultima silabă) este substantiv masculin cu pluralul parapiteci („gen de primate fosile din oligocen”)

! parápon / parapón este un termen învechit și familiar cu două variante accentuale corecte; substantivul neutru înseamnă „supărare, tristețe, necaz, ciudă”. Din aceeași familie lexicală, este menționat și verbul !a se paraponisi, care trece în clasa reflexivelor; are indicativul prezent el se paraponiséște, imperfectul el se paraponiseá și conjunctivul prezent el să se paraponiseáscă.

* parapsihologíe are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – pa-rap-si-ho-lo-gi-e/pa-ra-psi-ho-lo-gi-e, substantiv feminin cu genitiv-dativul parapsihologíi – „ramură a psihologiei care studiază fenomenele psihice paranormale (percepția extrasenzorială, telepatia etc.) care nu sunt încă explicate științific; metapsihologie”

© 2019 blog.ro-en.ro