Arhiva categoriei 'Limba română'

25 oct.

DOOM 2: palidor – pampas/pampa

* palidor este substantiv neutru („aliaj de paladiu și aur, inoxidabil, rezistent, folosit în tehnica dentară”)

! palma-Maicii-Domnului este denumirea unei plante; este substantiv feminin și nu și-a schimbat grafia, dar a primit formă pentru genitiv-dativ – palmei-Maicii-Domnului. Aceleași modificări au apărut și în cazul substantivului !palma-pământului, care are acum genitiv-dativul palmei-pământului, dar și în cazul femininului !palmă-cu-spini – care are acum genitiv-dativul palmei-cu-spini și pluralul palme-cu-spini.

! a se pama trece în clasa reflexivelor, cu indicativul se pamează; este un franțuzism rar folosit și înseamnă „a leșina, a se pierde”

! pamfletar funcționează ca substantiv, dar și ca adjectiv; pentru masculin are pluralul pamfletari, iar pentru feminin are formele pamfletară-pamfletare

! pampas / pampa este, în funcție de formă, substantiv neutru / feminin (câmpie întinsă în America de Sud)

22 oct.

a reciti

Verbul a reciti s-a format prin derivare, de la cuvântul de bază a citi, cu prefixul re-, după model francez – relire, și înseamnă „a citi din nou același text”. În limba veche și în limbajul popular, se folosea și verbul a prociti, care presupunea relectura textului în întregime. Iar acestea sunt singurele explicații pe care le oferă dicționarele.

În ciuda acestei aparente simplități, recitirea este un act foarte complex și foarte intens studiat, de pildă, în teoria literaturii. Implică o continuare și o completare a înțelegerii textului, proces asimilat primei lectură. Înseamnă, în speță, începerea interpretării, care presupune studierea strategiilor, remarcarea detaliilor, descoperirea mesajului și – de ce nu – modificarea întregului orizont al semnificațiilor operei.

Continuare »

18 oct.

DOOM 2: paleoarheologie – paliag

* paleoarheologie (pa-le-o-ar-he-o-lo-gi-e) apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul paleoarheologiei („arheologie a preistoriei”)

! paleoslav trimitea, anterior, la slav; termenul are acum articol propriu în dicționar, precum și două variante corecte pentru despărțirea în silabe: pa-le-os-lav/pa-le-o-slav; este adjectiv masculin cu pluralul paleoslavi și femininul paleoslavă-paleoslave. Din aceeași familie lexicală și cu aceleași modificări, apare substantivul !paleoslavă, feminin cu genitiv-dativul paleoslavei (limba veche slavă, bisericească).

* a paletiza este un verb nou („a încărca produse, mărfuri cu ajutorul unor platforme speciale”), care are indicativul prezent paletizează. Din acesta, prin conversiune, se obține substantivul feminin *
– cu genitiv-dativul paletizării și pluralul paletizări.

* páli este menționat ca adjectiv invariabil. Substantivul corespunzător *pali (limbă) este un feminin care denumește o „limbă veche, indo-europeană, care a constituit limba literară în care au fost redactate principiile budismului, devenind ulterior limba oficială a budismului în Ceylon”.

* paliag (pa-li-ag) este substantiv neutru – „aliaj de paladiu și argint, inoxidabil, rezistent, folosit în tehnica dentară”

15 oct.

a vitaminiza

Verbul a vitaminiza vine din limba germană – vitaminisieren și are, la noi, două sensuri. Primul dintre acestea este tranzitiv și înseamnă „a îmbogăți alimentele cu vitamine”, iar cel de-al doilea este reflexiv și se referă la „a urma un tratament cu vitamine”. Nu are sinonime, nu are înlocuitori, nu are sensuri suplimentare, nu formează expresii.

Nu știu exact cum se vitaminizează alimentele, dar cunosc în detaliu procesul de vitaminizare la care sunt nevoită să recurg în fiecare primăvară și toamnă: dur și serios, pentru că organismul meu este foarte slăbit în anotimpurile acestea de trecere. Evident, spun „vitaminizare”, dar mă refer și la sporirea aportului de minerale necesare bunei mele funcționări.

Continuare »

11 oct.

DOOM 2: paisprezece – paleoantropologă

! paisprezece are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: pais-pre-ze-ce/ pai-spre-ze-ce; este numeral cardinal și se mai notează 14 sau XIV. De la el se formează numeralul ordinal !al paisprezecelea, masculin cu femininul a paisprezecea (care are aceeași problemă pentru despărțirea în silabe); alte variante grafice sunt al XIV-lea/al 14-lea și a XIV-a/a 14-a.

* PAL este substantiv neutru; denumirea vine din inițialele p[lacă] + a[glomerată din] + l[emn]

! palat are acum un singur articol în DOOM (anterior erau două, diferențiate prin sens); este substantiv neutru cu pluralul palate

* palauan (pa-la-uan) are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul palauani și femininul palauană-palauane; se referă la Republica Palau (un arhipelag aflat în Micronezia)

* paleoantropolog (pa-le-o-an-tro-po-log) este substantiv masculin cu pluralul paleoantropologi. Femininul *paleoantropologă se folosește mai rar, dar este și el menționat ca noutate, având genitiv-dativul paleoantropologei și pluralul paleoantropologe. Termenii se referă la specialiștii în paleoantropologie („parte a antropologiei care studiază omul preistoric”).

08 oct.

a năși

Verbul a năși este un derivat al substantivului naș și înseamnă, în primul rând, „a(-i) fi cuiva naș la botez sau la cununie”. Un alt sens al cuvântului, care funcționează în registrul familiar, este „a numi pe cineva naș, a i se adresa cuiva cu numele de naș”. Un termen sinonim, utilizat în zona Maramureșului, este a nănăși. Iar în registrul argotic, verbul are sensuri interesante, de la „a bate rău (pe cineva)” până la „a aresta, a închide”, dar și unul oarecum neobișnuit – „a iniția și a susține un proiect”.

Zilele astea am fost la Galați, unde am devenit nănuța unei micuțe absolut cuceritoare. Este fetița unui fost elev (de la începuturile carierei mele), pe care viața l-a păstrat între cunoștințele mele apropiate, după ce ne-am maturizat, iar raporturile dintre noi s-au schimbat. Îi cunosc bine, și pe el, și pe soția lui, și mi-s dragi într-un mod cu totul aparte, dar nu am anticipat deloc rugămintea lor, care m-a luat prin surprindere acum câteva luni.

Continuare »

© 2018 blog.ro-en.ro