Arhiva categoriei 'Limba română'

30 aug.

DOOM 2: ostreicultură – Otoman

! ostreicultură (os-tre-i-cul-tu-ră) are acum propriul articol – anterior trimitea la cultură; este substantiv feminin („ramură a zootehniei care se ocupă cu studiul culturii stridiilor”), cu genitiv-dativul ostreiculturii

! ostroveanca este numele unui dans, a unei melodii; substantivul feminin apare cu formă articulată, dar, spre deosebire de vechea normă, acum se precizează și forma nearticulată – ostroveancă, și cea de genitiv-dativ: ostrovencei

! osul-iepurelui este numele unei plante; substantivul este folosit doar cu forma sa articulată și și-a schimbat genul – este masculin (anterior era neutru)

! otalgie trimitea anterior la algie, acum având un articol separat; este substantiv feminin („durere localizată la ureche, provocată de inflamația acesteia sau de suferința unui organ vecin”), cu genitiv-dativul otalgiei; acceptă acum două despărțiri în silabe: o-tal-gi-e/ot-al-gi-e

* Otoman, pentru care este indicată folosirea în structura Imperiul Otoman, apare ca substantiv propriu neutru

27 aug.

a (se) acomoda

Verbul a (se) acomoda este un neologism, ajuns la noi pe filieră franceză – accommoder, din latinescul accommodare, și înseamnă (atunci când are în vedere oameni, persoane) „a se deprinde cu noi condiții (de viață, de muncă etc.)”, sinonim cu a se adapta, a se obișnui. Adaptatea la o nouă situație, ce nu poate fi modificată, poate să necesite un efort de voință în acceptarea condițiilor, sinonimele fiind, în acest caz, a se împăca, a se învoi, a se potrivi.

De fapt, semnificația aceasta este una figurată, căci, în sensul propriu, atunci când este reflexiv și urmat de determinări introduse prin prepoziția cu sau la, verbul presupune și „a suferi unele modificări în sensul adaptării la noi condiții fiziologice și de mediu; a se obișnui cu climatul nou”, un posibil echivalent fiind a (se) aclimatiza. În funcție de context, alte sinonime sunt a (se) deda, a (se) deprinde, a (se) familiariza, a (se) învăța ori regionalul a (se) hârsi.

Continuare »

23 aug.

DOOM 2: oscilometrie – ostatică

* oscilometrie apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul oscilometriei și pluralul oscilometrii; termenul se folosește în medicină, înseamnă „măsurare a amplitudinii modificărilor de volum ale arterelor periferice” și se desparte os-ci-lo-me-tri-e

! osciloscop rămâne substantiv neutru cu pluralul osciloscoape, dar termenul are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: os-ci-los-cop/os-ci-lo-scop

! a se osifica trece în clasa reflexivelor; are indicativul prezent se osifică

! osmiridiu e substantiv neutru, cu articularea osmiridiul; se desparte os-mi-ri-diu/osm-i-ri-diu („aliaj de osmin și iridiu, caracterizat prin duritate mare, folosit la confecționarea vârfului penițelor de stilou, axelor pentru mecanismele de ceasornic etc.”)

* ostatică este substantiv feminin, corespondentul masculinului mai vechi; are genitiv-dativul ostaticei și pluralul ostatice

20 aug.

a (se) speria

Verbul a (se) speria are origine incertă, cea mai probabilă variantă fiind un latinesc derivat din pavor („stare de groază, provocată de imagini terifiante, în timpul somnului”). Primul sens se referă la „a (se) umple de frică, de spaimă”, fiind sinonim cu a (se) înspăimânta, a (se) înfricoșa. Valoarea tranzitivă înseamnă „a face ca o ființă sau un grup de ființe să se înfricoșeze (de o mișcare ori de o apariție bruscă și neașteptată) și să fugă”, iar prin restrângere de sens, are în vedere acțiunea de „a stârni un animal din culcuș”.

Sunt destul de numeroase expresiile în care apare: se sperie și de umbra lui se spune despre o ființă foarte fricoasă, a-și speria (sau a-i speria cuiva) somnul înseamnă a rămâne (sau a face să rămână) treaz, a nu mai putea (sau a face să nu mai poată) adormi. Tot astfel, a speria lupul cu pielea oii presupune a încerca zadarnic să intimidezi pe cineva. În afară de acestea, termenul are și o conotație pozitivă, folosită mai ales în registrul familiar, similară cu a fi surprins sau a uimi, a ului (prin splendoare, frumusețe, calități), de unde locuțiunea de speriat (ieșit din comun, uimitor; extraordinar).

Continuare »

16 aug.

DOOM 2: ortoscopic – oscilografie

! ortoscopic este adjectiv, masculin cu pluralul ortoscopici și femininul ortoscopică-ortoscopice; se folosește despre sisteme optice care formează imagini corecte, fără distorsiuni, iar termenul are acum două modalități corecte de despărțire în silabe – or-tos-co-pic/or-to-sco-pic. Din aceeași familie lexicală, substantivul feminin !ortoscopie păstrează genitiv-dativul ortoscopiei, dar suferă aceleași modificări pe partea fonetică.

* ortostatic apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul ortostatici și femininul ortostatică-ortostatice; înseamnă „care se produce numai în poziție verticală” și se desparte fie or-tos-ta-tic, fie or-to-sta-tic

! osaná / osána este interjecție cu două posibilități de pronunție

! a se osârdui trece în clasa reflexivelor; înseamnă „a se strădui, a se osteni”, iar formele lui sunt: se osârduiește pentru indicativ prezent, se osârduia pentru imperfect și să se osârduiască pentru conjunctiv

* oscilografie este substantiv nou, feminin cu genitiv-dativul oscilografiei și pluralul oscilografii („înregistrare a oscilațiilor cu ajutorul oscilografului”)

13 aug.

a moşi

Verbul a moși s-a format, nu de la substantivul moş, aşa cum ar părea, ci direct de la moaşă. De fapt, tot de acolo vine şi moş, prin derivare regresivă, pentru că, în vechime, moșul era omul moaşei, iar el putea avea orice vârstă. Sensul termenului care stă la baza acestei familii lexicale a fost stabilit prin analogie cu albaneza (limbă-soră dinspre partea noastră tracică), în care există moshë („vârstă”).

Prin urmare, în lumea veche, moaşa, femeie respectabilă și cinstită în sat, era – în cel mai adevărat sens al cuvântului – o instituție. Principala ei atribuţie, de al cărei nume a rămas până astăzi legată din punct de vedere etimologic, era moşitul, adică ajutorul dat, la naștere, femeilor din comunitate.

Continuare »

© 2018 blog.ro-en.ro