Arhiva categoriei 'Limba română'

27 Iul

DOOM 2: neîngăduitor – nelumea

* neîngăduitor apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neîngăduitori și femininul neîngăduitoare (cu aceeași formă pentru singular și plural)

* nejustificat este, și el, adjectiv nou – masculin cu pluralul nejustificați și femininul nejustificată-nejustificate

* nelegal are pluralul masculin nelegali și femininul nelegală-nelegale

* neloial, cu valoare adjectivală, are pluralul neloiali și femininul neloială-neloiale

! nelumea nu mai are valoare substantivală, ci funcționează în structuri de tipul ca nelumea (locuțiune adjectivală sau adverbială)

24 Iul

a accesa

Verbul a accesa face parte din clasa neologismelor venite din limba engleză (to access). La noi, intră în clasa tranzitivelor și se folosește, mai întâi de toate, în informatică. Înseamnă „a apela date sau informații; a intra într-o rețea, într-un program etc.”. Ulterior, sensul s-a specializat, oarecum – „a obține o instrucțiune din memorie, pentru a o executa”, referindu-se, deseori, și la mintea noastră.

Cel mai extins sens al verbului are în vedere acțiunea de „a face funcțional”, situație în care termenul este echivalent al lui a folosi.

Continuare »

20 Iul

DOOM 2: neinflamabil – neîmprejmuit

* neinflamabil apare ca adjectiv masculin cu pluralul neinflamabili și femininul neinflamabilă-neinflamabile

* neinteligibil este, și el, adjectiv masculin cu pluralul neinteligibili și femininul neinteligibilă-neinteligibile

! neisprăvit primește o valoare nouă, substantivală, pe lângă cea adjectivală mai veche – masculin cu pluralul neisprăviți și femininul neisprăvită-neisprăvite

* neîmpădurit este adjectiv nou, masculin cu pluralul neîmpăduriți și femininul neîmpădurită-neîmpădurite

* neîmprejmuit apare, de asemenea, ca adjectiv nou – masculin cu pluralul neîmprejmuiți și femininul neîmprejmuită-neîmprejmuite

17 Iul

a (se) binedispune

Verbul a (se) binedispune face parte dintre cele cu explicații simple și la obiect, fără prea multe complicații lingvistice. Este obținut prin compunere, din adverbul bine și verbul a dispune, însemnând „a face să se simtă sau a se simți bine”. Previzibil, concis, eficient.

Pe cât de simplu pare sensul, pe atât de complexă este operațiunea pe care o presupune, pentru că rețeta magică nu este aceeași pentru toți oamenii. Reacționăm diferit la stimuli, starea de bine este – inevitabil – una personală, irepetabilă și, deși arătăm la fel cu oricare alt seamăn al nostru, binedispus și el, mecanismul interior al acestei stări îmi pare mie destul de diferit. Și nu doar atât… dar cred că nici stările noastre de bună dispoziție nu au aceleași cauze și aceleași forme.

Continuare »

13 Iul

DOOM 2: Negru-Vodă – neimplicat

* Negru-Vodă este substantiv masculin – dacă este nume de voievod, și substantiv neutru – dacă este nume de loc. Derivate ale acestuia din urmă sunt *negruvodean (masculin cu pluralul negruvodeni și femininul negruvodeană-negruvodene) și *negruvodeancă (feminin cu genitiv-dativul negruvodencei și pluralul negruvodence) – primul termen are valoare adjectivală sau substantivală, pe când cel de-al doilea este doar substantiv.

* neguvernamental apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neguvernamentali și femininul neguvernamentală-neguvernamentale

! neică (nei-că) este un termen folosit în registrul popular, substantiv masculin articulat neica, având acum două forme corecte pentru genitiv-dativ – neichii/lui neica

* neidentificat (ne-i-den-ti-fi-cat) este adjectiv masculin cu pluralul neidentificați și femininul neidentificată-neidentificate

* neimplicat face parte din aceeași categorie, adjectiv masculin cu pluralul neimplicați și femininul neimplicată-neimplicate

10 Iul

a binemerita

Verbul a binemerita este, după toate probabilitățile, un termen obținut prin compunere, din adverbul „bine” și verbul „a merita”. Spre deosebire de acesta din urmă, se folosește foarte rar, mai ales la perfect compus (a binemeritat) și la gerunziu (binemeritând) – DOOM-ul subliniază în mod special că se folosește mai frecvent la timpuri trecute și compuse.

Este intranzitiv, deseori urmat de determinări introduse prin prepoziția compusă „de la”, însemnând „a câștiga dreptul la recunoștința cuiva, la o răsplată etc.” Recunosc faptul că îmi era străină existența acestui verb (deși cunosc adjectivul corespunzător)… iar dicționarele nu ajută foarte mult cuiva interesat de utilizarea lui corectă – singurul exemplu este din Alecsandri: „A binemeritat de la patrie”.

Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro