Arhiva categoriei 'Limba română'

25 Sep

a se consfătui

Verbul a se consfătui a trecut definitiv în clasa reflexivelor, conform noului DOOM, care îl menționează independent de termenul de bază de la care s-a format (a sfătui) și la care trimitea, anterior, dicționarul ortografic. Cuvântul denumește acțiunea realizată de două sau mai multe persoane, de „a face schimb de sfaturi, a se sfătui împreună cu alții”, de a se consulta.

Iar acestea sunt singurele informații pe care ni le dau dicționarele despre verb. Nu că în viața de zi cu zi l-am folosi foarte des… prin urmare, pare a exista un echilibru între viața pe hârtie și viața reală a acestui cuvânt. Mai mult decât atât, se întâmplă astfel încât eu însămi nu îi cunosc decât o singură utilizare – și aceea improprie…

Continuare »

21 Sep

DOOM 2: nereuşită – nescriptic

* nereușită cu valoare substantivală este o noutate; femininul este sinonim cu eșec și are genitiv-dativul nereușitei și pluralul nereușite

* nesatisfăcător apare ca noutate și el, adjectiv masculin cu pluralul nesatisfăcători și femininul nesatisfăcătoare-nesatisfăcătoare

! nescafe este substantiv neutru, ca și până acum, dar primește câteva precizări suplimentare; se articulează nescafeul și are formă de plural – nescafeuri (porții, sorturi)

! neschimbat păstrează aceleași forme (adjectiv masculin cu pluralul neschimbați și femininul neschimbată-neschimbate), dar are acum două modalități corecte de despărțire în silabe: nes-chim-bat/ne-schim-bat. Aceleași probleme se identifică și la adjectivul !neschimbător, din aceeași familie lexicală.

! nescriptic e adjectiv masculin cu pluralul nescriptici și femininul nescriptică-nescriptice; termenul funcționează, însă, doar în sintagma fond nescriptic (destinat pentru plata personalului angajat în afara schemei)

18 Sep

a (se) porni

Verbul a (se) porni a ajuns la noi din slava veche și are extrem de multe semnificații, datorită utilizării sale la scară largă. Probabil cea mai cuprinzătoare definiție are în vedere acțiunea de „a pleca din locul în care se află, a se pune în mișcare, părăsind locul inițial, a se îndrepta spre ceva”, semnificația presupunând, prin extindere de sens, același lucru cu verbul a merge. Celălalt sens foarte utilizat este „a se apuca să facă ceva, a începe o acțiune de o durată oarecare”.

De asemenea, termenul se poate folosi despre mijloace de locomoție sau obiecte care se deplasează – „a (se) pune în mișcare”, despre fenomene ale naturii – „a se declanșa, a se dezlănțui”, despre mașini, motoare etc. – „a începe să funcționeze ori a pune în funcțiune” ori despre stări – „a aduce (în mod intenționat) într-o stare de iritare, îndemnând la acțiuni dușmănoase”.

Dintre sinonime, în funcție de context, dicționarele menționează pe a (se/o) apuca, a ațâța, a conduce, a demara, a (se) dezlănțui, a (se) duce, a expedia, a incita, a iniția, a instiga, a izbucni, a îmboldi, a începe, a îndemna, a întărâta, a (se) mișca, a pleca, a prinde, a provoca, a (se) pune, a purcede, a stârni, a stimula, a trimite. Sunt foarte interesante și expresiile în care se folosește: a porni cu stângul, a porni cu dreptul, a porni judecată, a porni grea, a porni de la lingură.

Continuare »

14 Sep

DOOM 2: nerăsuflate – nerespectuos

! nerăsuflate funcționează doar în locuțiunea adverbială pe nerăsuflate (ră-su-fla-te)

* nerealist (ne-re-a-list) apare ca adjectiv masculin cu pluralul nerealiști și femininul nerealistă-nerealiste

* nereceptiv e adjectiv masculin cu pluralul nereceptivi și femininul nereceptivă-nereceptive

* nerecuperabil este și el adjectiv masculin cu pluralul nerecuperabil și femininul nerecuperabilă-nerecuperabile

* nerespectuos se desparte ne-res-pec-tu-os și este adjectiv masculin cu pluralul nerespectuoși și femininul nerespectuoasă-nerespectuoase

11 Sep

a (se) deschide

Verbul a (se) deschide vine din latinescul discludere și are numeroase utilizări, dată fiind vechimea sa în limbă. Mai întâi de toate, are în vedere acțiunea de „a da la o parte, a împinge în lături ceva care închide”, referindu-se la o ușă, o fereastră, un capac etc., scopul fiind acela de „a descoperi deschizătura de acces într-o încăpere sau într-un spațiu”. Nuanța reflexivă are în atenție obiectul așezat la intrare și presupune „a lăsa liber accesul sau vederea” ori „a da spre”.

Un alt sens extrem de des folosit este echivalent cu „a desface, a face să nu mai fie împreunat sau strâns”. Foarte interesante mi se par aici expresiile construite pe această semnificație, pentru că toate au un sens propriu, dar și un sens figurat: a deschide gura, a deschide ochii, a deschide mâna, a deschide brațele – au în vedere atât acțiunea propriu-zisă, fizică a corpului uman, cât și sentimente ori calități umane simbolizate de aceste gesturi.

În altă ordine de idei, termenul se poate referi la îndepărtarea terenurilor sterile situate deasupra unui zăcământ, la dezlipirea unui plic și despăturirea unei scrisori, la desfacerea unei cărți ori a unui caiet la o anumită pagină, la intervențiile chirurgicale în organele corpului, la pământ sau la ape, la răni ori la flori, la peisaje și priveliști care se înfățișează vederii, la drumuri, la acțiuni juridice, la jocuri de toate felurile, la instituții și școli, la expresii ale feței, la culori ori vocale.

Continuare »

07 Sep

DOOM 2: nepregătite – nerațional

* nepregătite apare în structura pe nepregătite (locuțiune adverbială)

* neprofesionist (ne-pro-fe-si-o-nist) este adjectiv nou, masculin cu pluralul neprofesioniști și femininul neprofesionistă-neprofesioniste

* nepusă masă (familiar, popular) funcționează în structuri precum pe nepusă masă sau cu nepusă masă – locuțiuni adjectivale sau adverbiale

* nerambursabil este adjectiv cu pluralul nerambursabili și femininul nerambursabilă-nerambursabile

* nerațional (ne-ra-ți-o-nal) apare, de asemenea, ca adjectiv nou, masculin cu pluralul neraționali și femininul nerațională-neraționale

© 2017 blog.ro-en.ro