Iulia Muşat

01 Ian

a colinda

Verbul a colinda este obținut, prin derivare regresivă, din substantivul colindă. Are un sens de bază, venit din vechile tradiții populare – „a umbla, în seara de Crăciun sau de Anul Nou, din casă în casă, cântând colinde (răsplătite cu mici daruri, în special cu colaci de grâu)”, obicei din care s-a născut semnificația generică de „a serba Crăciunul”. Un sens figurat și regional care pornește de aici se referă la păsări: „a ciripi la festrele cuiva”.

O accepție mai vastă a termenului are în vedere acțiunea de „a umbla de colo până colo, dintr-un loc în altul” ori de „a bate un drum”, fie pentru „a căuta pe cineva sau ceva”, fie pentru „a veni sau a se duce la cineva”. Probabil cel mai cunoscut sens figurat al termenului se referă la „a petrece cu gândul”.

Continuare »

28 Dec

DOOM 2: nonagenar – non-stop

! nonagenar (persoană care a atins/depășit vârsta de 90 de ani) are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul nonagenari și femininul nonagenară-nongenare

! non-eu (al doilea element al compusului se pronunță ) este substantiv neutru cu articularea non-eul

! nonexistență are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-ne-xis-ten-ță/non-e-xis-ten-ță; este substantiv feminin cu genitiv-dativul nonexistenței

* nonprofit apare ca adjectiv invariabil

* non-stop este și el menționat, cu valoare adjectivală (invariabil) ori adverbială

25 Dec

a doborî

Pentru verbul a doborî, dicționarul trimite la forma a oborî, care vine din slava veche. Primul sens al termenului înseamnă „a da jos, a culca la pământ”, iar aceasta este și accepția cel mai des utilizată. În alte situații, verbul poate să se refere la „a face să se desprindă și să cadă din locul unde este fixat, atârnat, agățat” sau „a face să cadă o ființă sau un obiect care zboară sau plutește prin aer”. O utilizare aparte a termenului are în vedere recordurile sportive: „a depăși cel mai bun rezultat anterior, a bate recordul existent”, fiind echivalent al lui a depăși.

Sinonimele sunt destul de numeroase: a arunca, a azvârli, a întinde, a lungi, a răsturna, a dărâma, a trânti, a prăbuși, a prăvăli, a ucide sau a vâna (despre animale), a detrona, a înfrânge, a învinge, a împovăra, a supune, a distruge, a răpune (în luptă), a ajunge, a birui, a copleși, a năpădi, a podidi, a răzbi, a cuprinde, a covârși (pentru boli, suferințe, oboseală, stări fizice sau psihice etc.), a nimici, a stârpi, a lichida ori a desființa (sens figurat, referindu-se la stări de lucruri, situații, concepții, teorii etc.).

Continuare »

21 Dec

DOOM 2: nomarh – non-a

!nomarh are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-marh/nom-arh; este substantiv masculin cu pluralul nomarhi („conducător al unei nome”, adică al unei „diviziuni administrative în Egiptul antic și în Grecia contemporană”)

* nomenclaturist apare ca substantiv masculin cu pluralul nomenclaturiști. Din aceeași familie lexicală, este menționat și femininul *nomenclaturistă, substantiv cu genitiv-dativul nomenclaturistei și pluralul nomenclaturiste.

* nominal apare și cu valoare substantivală – neutru cu pluralul nominale

* nominalizare este substantiv feminin cu genitiv-dativul nominalizării și pluralul nominalizări

* non-a este înregistrat ca substantiv neutru

18 Dec

a (se) căina

Verbul a (se) căina vine din slavonă și are două sensuri de bază, lămurite, în dicționare, prin intermediul unor sinonime. Prima accepție are drept termeni echivalenți pe a se boci, a se jeli, a se lamenta, a se plânge, a se tângui, a se văicări, a se văita, iar cea de a doua pe a deplânge, a deplora, a jeli, a jelui, a compătimi (pe cineva).

Cele mai expresive sunt însă regionalismele ori arhaismele, care sunt extrem de numeroase pentru prima situație: a se aoli, a se mișeli, a se olălăi, a se olecăi, a se plângătui, a se scârbi, a se văiera, a se văina, a se vălăcăi, a (se) cânta, a (se) dăuli, a se frăsui, a se glăsi, a se glăsui. Pentru cel de-al doilea sens, sunt mai puține: a căi, a sărăci, a șăinăli.

Continuare »

14 Dec

DOOM 2: niznai – no-man’s-land

! niznai avea o singură precizare în vechile dicționare ortografice – era adverb; acum este un termen popular inclus în clasa adjectivelor invariabile, folosit în expresii de tipul – a se face niznai, dar poate fi folosit și cu valoare substantivală (masculin) – a o face pe niznaiul

! noctambul are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe – noc-tam-bul/noct-am-bul; de asemenea, pe lângă valoarea substantivală, existentă și anterior, este menționată acum și cea adjectivală – este masculin cu pluralul noctambuli și femininul noctambulă-noctambule. Din aceeași familie lexicală, !noctambulism apare ca substantiv neutru (noc-tam-bu-lism/noct-am-bu-lism).

* nocturnă este substantiv feminin cu genitiv-dativul nocturnei și pluralul nocturne

! noiembrie se desparte no-iem-bri-e și este substantiv masculin cu genitiv-dativul lui noiembrie; ceea ce s-a schimbat este modul în care se prescurtează – nov.; celelalte variante sunt, ca și înainte, XI / .11. / -11-

* no-man’s-land este un anglicism căruia i se păstrează pronunția din limba de origine – năumenslend; este substantiv neutru

© 2018 blog.ro-en.ro