Iulia Muşat

01 oct.

a îngădui

Verbul a îngădui are un prim sens tranzitiv, care înseamnă „a da voie; a da cuiva permisiunea, a-l lăsa”, fiind sinonim, în acest caz, cu a admite, a încuviința, a lăsa, a permite, a tolera. Reflexivul reciproc se folosește în limbajul popular, fiind echivalent cu „a se învoi, a se înțelege unul cu altul, a se avea bine, a trăi în armonie”, în timp ce o altă accepție populară a termenului presupune „a avea răbdare, a da răgaz, a lăsa pe altă dată”, adică a aștepta sau a amâna, a păsui. Ca regionalism, este utilizat ca echivalent al lui a întârzia, a zăbovi.

Are, de asemenea, și valori care presupun o conștientizare voită a unei realități – un reflexiv construit cu dativul subiectului („a-și da voie în mod conștient, a-și asuma dreptul”) și un intranzitiv („a-și reține dorința de a face ceva”). O serie de termeni echivalenți, care funcționează în registrul arhaic ori regional, îi dau o savoare deosebită: a aprobălui, a întemeia, a obicni, a ogodi, a se pleca, a pozvoli, a se prinde, a pristăni, a volnici.

Tot astfel, mai are, pe lângă cele menționate, extrem de multe alte sinonime, în funcție de context: a absolvi, a accepta, a aproba, a autoriza, a concede, a concepe, a consimți, a cuteza, a da, a diminua, a domoli, a ierta, a împăca, a încuviința, a îndrăzni, a îndreptăți, a îndritui, a se îndupleca, a îndura, a înghiți, a înțelege, a se învoi, a justifica, a prilejui, a primi, a răbda, a scuti, a slăbi, a suferi, a suporta. Și lista ar putea continua…

Continuare »

27 sept.

DOOM 2: OZN – pachetizare

* OZN se citește ozene; este substantiv neutru cu articularea OZN-ul și pluralul OZN-uri

! ozonosferă este substantiv feminin, cu genitivul ozonosferei; cuvântul acceptă, acum, două despărțiri corecte în silabe: o-zo-nos-fe-ră/o-zo-no-se-ră

! p – litera – se citește pe/pî și este substantiv masculin sau neutru, cu două forme de plural: p/p-uri. În cazul sunetului *p, se precizează o singură pronunție – ; este substantiv masculin cu pluralul p.

* pacemaker este un anglicism care se pronunță péĭsmeĭcăr, substantiv neutru cu pluralul pacemakere („persoană care conduce într-o cursă, stabilind ritmul” sau „stimulator cardiac”)

* a pachetiza („a amala produse”) este verb cu indicativul prezent pachetizează. Din aceeași familie lexicală, substantivul feminin *pachetizare are genitiv-dativul pachetizării și pluralul pachetizări.

24 sept.

a (se) bloca

Verbul a (se) bloca este împrumutat din limba franceză (bloquer) și are destul de multe sensuri. Înseamnă, mai întâi de toate, „a supune unei blocade”, adică „a izola un oraș, un port sau un stat prin blocadă”. Un al doilea sens se referă la „a închide o arteră de circulație; a împiedica circulația vehiculelor sau a persoanelor”.

Tot astfel, termenul poate să presupună „a nu mai funcționa sau a face să nu mai funcționeze (prin fixare sau imobilizare într-o anumită poziție)”, dar și „a interzice (fie temporar, fie definitiv, prin lege) folosirea unor produse, a unor fonduri etc., ori ocuparea unui post vacant”. Se folosește și în sport – „a efectua un blocaj”, și în tipografie – „a folosi o literă întoarsă pentru a înlocui provizoriu o literă care lipsește”.

Continuare »

20 sept.

DOOM 2: a se ovaliza – oxiton

! a se ovaliza trece în clasa reflexivelor, verb predicativ cu indicativul prezent se ovalizează

! oviscapt este substantiv neutru cu pluralul oviscapte; termenul este sinonim cu ovipozitor („organ al insectelor cu ajutorul căruia ouăle sunt depuse în mediul în care se vor dezvolta”), iar noutatea este că sunt acceptate, acum, două variante pentru despărțirea în silabe: o-vis-capt/o-vi-scapt

! ovoscop („aparat cu care se examinează calitățile ouălor”) este substantiv neutru cu pluralul ovoscoape; pentru despărțirea în silabe sunt două variante corecte: o-vos-cop/o-vo-scop

* oxidant are acum și valoare substantivală (care este o noutate) – masculin cu pluralul oxidanți

! oxiton folosit ca adjectiv suferă o modificare de gen; (anterior neutru) este acum masculin, cu femininul oxitonă și formă comună de plural – oxitone (se referă la cuvintele care au accentul pe ultima silabă)

17 sept.

a găzdui

Verbul a găzdui este un derivat, cu sufixul -ui, al substantivului gazdă (termen împrumutat din limba maghiară). Înseamnă „a primi pe cineva în casa sa o anumită vreme, dându-i adăpost (și mâncare), a primi sau a ține în gazdă, a da ospitalitate”.

Din celălalt punct de vedere privind lucrurile, verbul se mai poate referi și la sensul invers al acțiunii, devenind astfel intranzitiv – „a rămâne (să locuiască și să mănânce) câtva timp în casa cuiva, a trage sau a trăi în gazdă, a locui provizoriu undeva”.

Sinonimele sunt destul de numeroase și de variate, cele mai multe dintre ele fiind folosite în registrul popular și arhaic: a adăposti, a primi, a pripăși, a sălășlui, a sălăși, a sălășui, a încortela, a sălui, a conăci, a făgădui, poate chiar a administra.

Continuare »

13 sept.

DOOM 2: a se oţărî – ovalbumină

! a se oțărî este un verb folosit în registrul popular („a se mânia, a se înfuria; a se răsti la cineva”), care trece acum în clasa reflexivelor; indicativul prezent este el se oțărăște, imperfectul – el se oțăra, perfectul simplu – el se oțărî, ei se oțărâră, conjunctivul prezent – să se oțărască, gerunziul – oțărându-se, participiul – oțărât

! a se oțeti se folosește despre vinurile care se acresc, dar are și un sens figurat, mai rar folosit – „a deveni aspru, mânios”; este verb reflexiv acum, cu indicativul prezent se oțetește, imperfectul se oțetea și conjunctivul prezent să se oțetească

! output este un anglicism folosit în electronică și informatică („ieșire”); se pronunță áŭtput, se desparte out-put și este substantiv neutru cu pluralul outputuri

! outsider are aceeași proveniență și se referă la cel care nu are șanse de câștig; este substantiv masculin cu pluralul outsideri și se pronunță áŭtsaĩdăr

! ovalbumină primește propriul lui articol (până acum trimitea la albumină) – substantiv feminin cu genitiv dativul ovalbuminei și pluralul ovalbumine („compus al albuminei care formează cea mai mare parte a albușului de ou”); are două despărțiri corecte în silabe – o-val-bu-mi-nă/ov-al-bu-mi-nă

© 2018 blog.ro-en.ro