Iulia Muşat

26 Mar

a achita

Verbul a achita este un neologism venit din limba franceză – acquitter, care are atât valoarea tranzitivă, cât și reflexivă. Primul sens consemnat de dicționare se referă la „a declara printr-o hotărâre judecătorească că persoana trimisă în judecată penală este nevinovată; a scoate din culpă”, sinonim cu a absolvi sau cu învechitul a slobozi.

Cea de-a doua semnificație înseamnă „a (-și) plăti, a(-și) îndeplini o obligație materială sau morală”, una dintre expresiile cel mai des folosite fiind a se achita de ceva (adică „a-și îndeplini o obligație, a duce la bun sfârșit o sarcină”). Sinonimele sunt foarte interesante, relația de echivalență stabilindu-se mai ales în registrul figurat, unele fiind surprinzător de apropiate. Cu privire la o datorie bănească, la o obligație morală sau materială etc. se utilizează a plăti, a onora, a exoflisi (grecesc), chiar a lichida, iar argotic (sau familiar), termenul poate semnifica a asasina, a omorî, a ucide, a suprima.

Continuare »

22 Mar

DOOM 2: ochiul-boului – octal

! ochiul-boului este numele unei plante, substantiv masculin articulat. Format tot prin compunere de la același cuvânt de bază, este menționat !ochiul-păunului, substantiv masculin articulat ce denumește un fluture.

* ocluzie (intestinală) este substantiv feminin nou, cu genitiv-dativului ocluziei și pluralul ocluzii. Din aceeași familie lexicală, apare !ocluziune (închidere a unui orificiu), care se desparte o-clu-zi-u-ne și este substantiv feminin cu genitiv-dativul ocluziunii, plural ocluziuni. Adjectivul corespunzător este !ocluziv, masculin cu pluralul ocluzivi și femininul ocluzivă-ocluzive.

! ocolit apare cu valoare de substantiv neutru. Separat de acesta, este menționat !ocolite, element ce intră în alcătuirea locuțiunii adverbiale pe ocolite. Adjectivul *ocolitor este nou, masculin cu pluralul ocolitori și femininul ocolitoare.

* ocru (o-cru) este și adjectiv invariabil acum

! octal este adjectiv masculin ce apare în structura sistem de numerație octal

19 Mar

a se solidifica

Verbul a se solidifica este un neologism (venit din franceză – solidifier și italiană – solidificare) și înseamnă „a trece sau a face să treacă un corp din stare lichidă în stare solidă (sau, mai rar, din stare gazoasă), prin răcire sub o temperatură dată”.

Prin extindere de sens, este sinonim cu a îngheța, dar forma reflexivă se utilizează ca echivalent al lui a se slei (cu referire la grăsimi), a se întări, a se învârtoșa, a se coagula, a se închega, a se prinde, a se strânge – unele dintre ele fiind doar regionalisme.

Continuare »

15 Mar

DOOM 2: obtuzunghic – ochii-păsăruicii

! obtuzunghic apare ca adjectiv care însoțește substantivul triunghi; are două variante corecte pentru despărțirea în silabe (ob-tu-zun-ghic/ob-tuz-un-ghic), cu pluralul obtuzunghice

* Occident (zonă geografică) este substantiv propriu neutru. Din aceeași familie lexicală, apare ca noutate verbul *a occidentaliza, care are indicativul prezent occidentalizează.

* oceanolog (o-cea-no-log) este substantiv masculin cu pluralul oceanologi. Mai rar folosit este corespondentul lui feminin – *oceanologă, care are genitiv-dativul oceanologei și pluralul oceanologe.

! ochi-de-pisică este substantiv masculin cu pluralul ochi-de-pisică (discuri reflectorizante)

! ochii-păsăruicii este denumirea unei plante (miozotis, nu-mă-uita); substantivul masculin are doar formă de plural

12 Mar

a suporta

Verbul a suporta vine din limba franceză (supporter), moștenit încă din latină (supportare) și are două sensuri principale. Cel dintâi înseamnă „a avea forța necesară pentru a îndura o suferință fizică sau morală, cu tărie și calm”, fiind sinonim cu a duce, a îndura, a pătimi, a păți, a răbda, a suferi, a trage.

Folosit în construcții negative, este echivalent cu a admite, a concepe, a da voie, a îngădui, a permite, a tolera, ori cu figurate precum a înghiți, a mistui. Atunci când se referă la persoane, presupune „a accepta, admițându-i prezența și făcând abstracție de neajunsuri”, iar la fapte supărătoare – „a admite în mod conștient și tacit”.

Un alt sens se referă la „a susține o greutate, o povară; a rezista la…” sau la „a avea sau a lua în sarcina sa o obligație bănească”, echivalent al lui a sprijini, a finanța (greutăți fizice sau dificultăți financiare). Sinonimele regionale sunt destul de numeroase (și nu se referă doar la ultima accepție) – a pristăni, a obicni, a volnici, a honipsi, a pristui.

Continuare »

08 Mar

DOOM 2: obroc – a obstrucționa

! obroc / oboroc are acum două variante corecte; este un substantiv neutru învechit și popular, cu pluralul obroace/oboroace

* obsesional se desparte ob-se-si-o-nal și înseamnă „de obsesie, obsesiv”; este adjectiv masculin cu pluralul obsesionali și femininul obsesională-obsesionale

! a se obstina trece în clasa reflexivelor și are indicativul prezent el se obstinează; este un livresc sinonim cu a se încăpățâna, a se îndârji

* obstruant este adjectiv masculin cu pluralul obstruanți și femininul obstruantă-obstruante; se desparte ob-stru-ant și înseamnă „care astupă (un canal, un vas de sânge)”, folosindu-se în medicină. Din aceeași familie lexicală, apare și *obstruare, substantiv feminin cu genitiv-dativul obstruării și pluralul obstruări.

* a obstrucționa se desparte ob-struc-ți-o-na; este verb cu indicativul prezent obstrucționează

© 2018 blog.ro-en.ro