Iulia Muşat

29 Iun

DOOM 2: nefoscop – negativizare

! nefoscop este un substantiv neutru folosit în meteorologie, care denumește un „instrument cu care se determină viteza și direcția de deplasare a norilor”; pluralul, ca și înainte, este nefoscoape, singura modificare referindu-se la modalitățile de despărțire în silabe, care acum sunt două: ne-fos-cop/ne-fo-scop

! nefrectomie apare ca termen medical („extirparea unui rinichi”), substantiv feminin cu genitiv-dativul nefrectomiei și pluralul nefrectomii; se modifică despărțirea în silabe, cea corectă fiind acum ne-frec-to-mi-e

! nefroscleroză se folosește tot în medicină („scleroză renală”); este substantiv feminin cu genitiv-dativul nefrosclerozei, iar de-acum are și formă de plural – nefroscleroze; tot ca noutate apare și dubla silabație – ne-fros-cle-ro-ză/ne-fro-scle-ro-ză. Din aceeași familie, substantivul feminin !nefroză („boală de rinichi”) are, pe lângă despărțirea veche (ne-fro-ză) și forma de genitiv nefrozei, formă nouă de plural nefroze.

* nefuncțional este adjectiv nou, masculin cu pluralul nefuncționali și femininul nefuncțională-nefuncționale

! negativare este un substantiv care denumește „acțiunea de a negativa și rezultatul ei” (adică „a încărca, a polariza cu energie negativă”); femininul are acum, pe lângă forma mai veche de genitiv-dativ negativării, și formă nouă de plural – negativări. Tot în fizică, se folosește, mai rar, verbul *a negativiza („a da un caracter negativ”), care are indicativul prezent negativizează. Substantivul feminin corespunzător este !negativizare, cu genitiv-dativul negativizării și pluralul nou negativizări.

26 Iun

a merita

Verbul a merita este un neologism venit din limba franceză – mériter (din vechiul latinesc meritare), suficient de nuanțat în utilizare, care poate fi ambivalent: „a fi vrednic de răsplată sau de pedeapsă potrivit cu faptele sale (bune sau rele); a avea dreptul să primească o răsplată (bună sau rea)”. Sinonimele, în această situație (și nu numai) sunt a i se cuveni, a meritarisi, a-și atrage, a binemerita, a învrednici.

Cel de-al doilea sens are doar conotații pozitive, și se referă la „a avea o valoare suficientă ori calități pentru a justifica, a îndreptăți stima, prețuirea, interesul sau grija care i se acordă; a fi vrednic de ceva”. Tot astfel, unul dintre sensurile speciale are în vedere mărfurile și obiectele de schimb – „a justifica prețul cerut”, stabilind sinonimie cu a face, a valora.

Atunci când se folosește despre acțiuni și lucruri, verbul înseamnă „a face să fie necesar”, echivalent al lui a necesita, a cere, a reclama, a comporta. Dar este esențial de subliniat faptul că termenul nu are valoare reflexivă acceptată, prin urmare trebuie evitate (deși au devenit extrem de răspândite) formulări de tipul „nu se merită”.

Continuare »

22 Iun

DOOM 2: neexecutare – nefondat

* neexecutare apare ca substantiv nou, feminin cu genitiv-dativul neexecutării

* nefalsificat este adjectiv masculin cu pluralul nefalsificați și femininul nefalsificată-nefalsificate

* nefamilist apare ca adjectiv masculin cu pluralul nefamiliști și femininul nefamilistă-nefamiliste

* nefertil intră și el în grupul acesta al derivatelor, masculin cu pluralul nefertili și femininul nefertilă-nefertile

* nefondat are valoare adjectivală, masculin cu pluralul nefondați și femininul nefondată-nefondate

19 Iun

a (se) găti

Verbul a (se) găti are mai mult sensuri, care mie mi se par extrem de diferite. Termenul pare a fi un derivat al lui „gata”, conform albanezului gatit. Primul dintre acestea se referă la „a (se) îmbrăca frumos; a face să devină (mai) frumos, adaugând elemente decorative”.

Extrem de expresive mi se pare sinonimele, mai ales regionalismele și arhaismele echivalente: a (se) aranja, a (se) dichisi, a (se) ferchezui, a (se) împodobi, a înfrumuseța, a orna, a ornamenta, a pavoaza, a (se) dichisi, a (se) spilcui, a (se) sclivisi, a (se) drege, a (se) moța, a (se) muchilipsi, a (se) podobi, a (se) tocmi, a (se) câștiga, a (se) pădăi, a (se) puțui, a (se) puțului, a (se) schili, a (se) stoli, a (se) stolisi.

Continuare »

15 Iun

DOOM 2: nedureros – neesenţial

* nedureros este adjectiv, masculin cu pluralul nedureroși și femininul nedureroasă-nedureroase

* neechilibrat (ne-e-chi-li-brat) intră și el în seria noutăților cu valoare adjectivală, masculin cu pluralul neechilibrați și femininul neechilibrată-neechilibrate

* neeconomic are pluralul neeconomici, iar forma pentru feminin este neeconomică-neeconomice

! neerlandez este un sinonim mai rar folosit al lui olandez; este adjectiv masculin cu pluralul neerlandezi și femininul neerlandeză-neerlandeze

* neesențial (ne-e-sen-ți-al) are, și el, pluralul neesențiali și femininul neesențială-neesențiale

12 Iun

a (se) vindeca

Verbul a (se) vindeca vine – și găsesc foarte interesantă etimologia – din latinescul vĭndĭco (-áre), ce înseamnă „a răzbuna” (de unde se vede că are și răzbunarea proprietățile ei curative…), dar și „a elibera”. Înseamnă „a scăpa sau a face pe cineva să scape de o boală; a reveni la starea normală (după o boală)”, fiind sinonim cu a (se) îndrepta, a (se) însănătoși, a (se) tămădui, a (se) lecui, a scăpa.

Termenul se poate referi și la oameni, și părți ale corpului lor, la răni fizice, tăieturi etc. – a se închide, a se cicatriza, dar are și un sens figurat destul de des folosit, cu privire la stări psihice sau afective – „a face să dispară, să înceteze o suferință morală, o supărare, un dor etc.”, sinonim cu a alina. Nuanța reflexivă are în vedere sensul de „a-și reveni dintr-o stare sufletească chinuitoare, copleșitoare”, situație în care verbul poate fi sinonim cu a se sătura.

Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro