Iulia Muşat

08 Mai

a simplifica

Verbul a simplifica vine din limba latină – simplificare, pe filieră franceză – simplifier. Înseamnă, în accepția sa cea mai generală, „a face să fie (mai) simplu, mai puțin complicat”, având în vedere, în ultimă instanță, acțiunea de „a curăța de elemente secundare”. Cele mai des utilizate sinonime sunt a schematiza și a scurta, iar antonimul este, evident, a complica.

Termenul se folosește în matematică, referindu-se la „a reduce o ecuație sau o fracție printr-un divizor comun”, deci „a împărți cu aceeași valoare numitorul și numărătorul unei fracții sau ambii membri ai unei expresii algebrice”, scopul fiind de „a transforma o egalitate într-o altă egalitate echivalentă cu formă mai simplă”.

Continuare »

04 Mai

DOOM 2: necalificat – necomestibil

* necalificat apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul necalificați și femininul necalificată-necalificate

* necesariană este corespondentul feminin al lui necesarian(„membru al unei secte religioase din Marea Britanie, care consideră că oamenii acționează conform unei predestinări, negând întru totul libertatea propriei voințe”); substantivul are genitiv-dativul necesarienei și pluralul necesariene

* necivilizat apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul necivilizați și femininul necivilizată-necivilizate

! necombatant își pierde valoarea substantivală, rămânând doar adjectiv – masculin cu pluralul necombatanți și femininul necombatantă-necombatante

* necomestibil este adjectiv, masculin cu pluralul necomestibili și femininul necomestibilă-necomestibile

01 Mai

a (se) dezechilibra

Verbul a (se) dezechilibra poate avea nuanță reflexivă și tranzitivă, vine din limba franceză (déséquilibrer) și nu are foarte multe înțelesuri, însă mi se pare mie că există, în lumea asta nouă în care trăim, o mulțime de situații în care își găsește utilizarea. Pe bună dreptate.

Înseamnă, mai întâi de toate, „a-și pierde sau a face să-și piardă echilibrul, a ieși din starea de echilibru”, referindu-se la obiecte sau la poziția corpului uman. Sensul figurat poate avea în vedere pierderea judecății clare, a rațiunii.

Cealaltă accepție se referă la aspecte mai practice, cu privire la bugetul unui stat sau al unei persoane, cheltuielile întrecând veniturile, bugetul devenind astfel deficitar – „a face să nu existe sau a nu exista echilibru (între cheltuieli și venituri, între diverse ramuri economice etc.)”.

Continuare »

27 Apr

DOOM 2: neatestat – pe nebăute

* neatestat (ne-a-tes-tat) este adjectiv masculin cu pluralul neatestați și femininul neatestată-neatestate

* neautorizat (ne-a-u-to-ri-zat) apare tot ca adjectiv masculin cu pluralul neautorizați și femininul neautorizată-neautorizate

* neavizat se desparte ne-a-vi-zat și are valoare adjectivală – masculin cu pluralul neavizați și femininul neavizată-neavizate

! nebăgare de seamă (neatenție) e locuțiune substantivală, feminin cu genitiv-dativul nebăgării de seamă. Tot astfel, se menționează !nebăgare în seamă (lipsă de considerație) – locuțiune substantivală de gen feminin, cu genitiv-dativul nebăgării în seamă. Din aceeași familie lexicală, avem și !nebăgate în seamă, care funcționează în locuțiunea adverbială pe nebăgate în seamă.

! nebăute funcționează tot în locuțiune adverbială – pe nebăute

24 Apr

a (se) proteja

Verbul a (se) proteja vine din latinescul protegere, pe filieră franceză (protéger), și are atât nuanță tranzitivă, cât și reflexivă, însemnând, mai întâi de toate, „a (se) apăra de acțiuni exterioare dăunătoare, de un pericol; a avea în pază, a lua sub ocrotire”.

Termenul a căpătat și un sens suplimentar, echivalent cu „a ajuta pe cineva, înlesnindu-i reușita prin recomandări, sprijin material sau moral etc.”, iar susținerea se poate face, deseori, în mod abuziv, acordând protecție adesea nemotivat și în detrimentul altora.

Sinonimele sunt extrem de numeroase: a acoperi, a (se) ajuta, a (se) ajutora, a (se) apăra, a avantaja, a favoriza, a (se) feri, a încuraja, a (se) înlesni, a oblădui, a ocoli, a (se) ocroti, a părtini, a (se) păzi, a prezerva, a prií, a (se) prindori, a privilegia, a (se) propti, a (se) protegui, a salvgarda, a scuti, (se) sprijini, a supraveghea, a (se) susține, a veghea etc.

Continuare »

20 Apr

DOOM 2: neanalizabil – neașteptate

* neanalizabil (ne-a-na-li-za-bil) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neanalizabili și femininul neanalizabilă-neanalizabile

* neapărat (ne-a-pă-rat) este un adverb

* nearanjat (ne-a-ran-jat) este adjectiv masculin cu pluralul nearanjați și femininul nearanjată-nearanjate

* neasimilabil (ne-a-si-mi-la-bil) este și el adjectiv, masculin cu pluralul neasimilabili și femininul neasimilabilă-neasimilabile. Din aceeași familie lexicală, apare și *neasimilat (ne-a-si-mi-lat), adjectiv masculin cu pluralul neasimilați și femininul neasimilată-neasimilate.

! neașteptate funcționează în structuri precum pe neașteptate – locuțiune adverbială

© 2017 blog.ro-en.ro