Iulia Muşat

26 Oct

DOOM 2: neurastenic – neutru

! neurastenic este adjectiv masculin (cu pluralul neurastenici și femininul neurastenică-neurastenice), care trimitea, anterior, la astenic; acum primește drepturi depline și dublă despărțire în silabe – ne-u-ras-te-nic/ne-ur-as-te-nic. Din aceeași familie lexicală, DOOM-ul înregistrează modificările suferite de substantivul !neurastenie (feminin cu genitiv-dativul neurasteniei și pluralul neurastenii), ale verbului !a neurasteniza (cu indicativul prezent neurastenizează), precum și ale altui adjectiv – !neurastenizant (masculin cu pluralul neurastenizanți și femininul neurastenizantă-neurastenizante).

! neuropsihiatrie trimitea, și el, anterior, la psihiatrie; acum este substantiv feminin, cu genitiv-dativul neuropsihiatriei; despărțirea în silabe se poate face ne-u-rop-si-hi-a-tri-e/ne-u-ro-psi-hi-a-tri-e

! neuropsihilogie este în aceeași situație; feminin cu genitiv-dativul neuropsihologiei, se desparte ne-u-rop-si-ho-lo-gi-e/ne-u-ro-psi-ho-lo-gi-e

! neutrino (ne-u-tri-no) este substantiv masculin („particulă elementară neutră, stabilă, cu masă neglijabilă”); se articulează neutrinoul și are pluralul neutrino

! neútru rămâne cu o singură variantă accentuală (anterior, era corectă și accentuarea pe e); este adjectiv masculin cu pluralul neutri și femininul neutră-neutre. Este menționat, ca noutate, substantivul *neutru, de gen neutru și cu articularea neutrul.

23 Oct

a rugini

Verbul a rugini este un derivat al substantivului rugină și are trei utilizări care pleacă, toate, de la un proces chimic. Primul sens al termenului, cel propriu de bază, se folosește despre fier ori obiecte de fier/metal și este intranzitiv: „a se acoperi de rugină, a se umple de rugină, a prinde rugină”, sinonimul cel mai cunoscut fiind a (se) oxida, iar varianta populară – a (se) cocli.

Cel de-al doilea sens al verbului se referă la flori și plante, având, la rândul său, două accepții: una proprie – „a fi atacat de rugină” (boală infecțioasă a plantelor) – și una figurată, care poate avea în vedere un câmp sau o pădure întreagă, cu vegetație de toamnă – „a căpăta o culoare galben-roșiatică (sau brun-roșcată), asemănătoare cu a ruginii”.

Folosit cu valoare reflexivă, termenul capătă un sens figurat ce se aplică, de obicei, oamenilor, însemnând „a se altera din lipsă de exercițiu”, dar și „a deveni perimat, depășit; a se învechi, a nu mai fi actual, a nu mai corespunde” – aceste ultime explicații putând face referire și la concepțiile ori ideile în care crede o persoană.

Continuare »

19 Oct

DOOM 2: neștiință – netrebuincios

! neștiință este substantiv feminin cu genitiv-dativul neștiinței; se desparte corect neș-ti-in-ță/ne-ști-in-ță. Din aceeași familie lexicală, apare ca noutate *neștiințific, adjectiv masculin cu pluralul neștiințifici și femininul neștiințifică-neștiințifice.

! neștire apare ca termen învechit – substantiv feminin cu genitiv-dativul neștirii. Un alt termen cu aceeași formă este *neștire care funcționează exclusiv în locuțiunea adverbială în neștire. Pentru ambele cuvinte, despărțirea în silabe se face corect fie ne-ști-re, fie ne-ști-re.

* netalentat este nou, adjectiv masculin cu pluralul netalentați și femininul netalentată-netalentate

! netrebnic primește și valoare substantivală, pe lângă cea adjectivală mai veche; este masculin cu pluralul netrebnici și feminin netrebnică-netrebnice

* netrebuincios (ne-tre-bu-in-cios) este adjectiv masculin cu pluralul netrebuincioși și femininul netrebuincioasă-netrebuincioase

16 Oct

a răguși

Verbul a răguși este intrazitiv și înseamnă „a i se îngroșa și a-i slăbi cuiva vocea din cauza inflamării laringelui, a coardelor vocale”. Termenul are etimologie necunoscută, dar pare a avea o legătură cu substantivul gușă. Se folosește pentru glas, voce, sunete, dar și cu sens extins, pentru oameni sau pentru animale, atunci când „își pierd claritatea vocii, producând sunete înfundate”.

Sinonimele nu sunt foarte numeroase, unele dintre ele funcționează în registru regional – a sitivi, a (se) știri, iar altele apar cu sens figurat – a se dogi, a se hodorogi. Și cam asta e tot… Nici în literatură nu pare a fi prea des folosit, dar cred că nu este necesar să insist asupra faptului că, deși nu face parte dintre vorbele de seamă, nici de dispărut nu prea văd cum s-ar putea, pentru că reprezintă un simptom serios al oricărui tip de viroză ori răceală.

Continuare »

12 Oct

DOOM 2: nestabil – nestingibil

! nestabil este adjectiv masculin cu pluralul nestabili și femininul nestabilă-nestabile; noutatea este dubla despărțire în silabe: nes-ta-bil/ne-sta-bil. Din aceeași familie lexicală și cu aceleași modificări, este menționat substantivul !nestabilitate, feminin cu genitiv-dativul nestabilității.

! nestemată are dublă valoare morfologică, adjectivală și substantivală, feminin cu pluralul nestemate

! nestimat apare ca adjectiv masculin cu pluralul nestimați și femininul nestinată-nestimate; ca toate derivatele de acest tip, acceptă acum două despărțiri în silabe: nes-ti-mat/ne-sti-mat

* nestingherit este un adjectiv nou, masculin cu pluralul nestingheriți și femininul nestingherită-nestingherite; se desparte nes-tin-ghe-rit/ne-stin-ghe-rit

! nestingibil (nes-tin-gi-bil/ne-stin-gi-bil) se folosește rar – „care nu poate fi stins, potolit”; este adjectiv masculin cu pluralul nestingibili și femininul nestingibilă-nestiginbile

09 Oct

a (se) sprijini

Verbul a (se) sprijini este derivat al substantivului neutru sprijin, și are un singur sens propriu, definit în dicționare cu ajutorul lexemelor sinonime: a (se) susține, a (se) rezema, a (se) propti. Celelalte sensuri sunt figurate, plecând de la primul. Mai întâi, se referă la „a pune bază pe ceva sau a constitui temeiul a ceva; a (se) baza ori întemeia pe ceva”, dar poate avea semnificația de „a ajuta pe cineva sau ceva”, adică a ocroti, a proteja, sau „a-și da concursul la ceva”.

Există și accepții învechite ale verbului, cum e cea regională care se referă la „a ține piept unui atac”, echivalent al lui a rezista. Tot astfel, un sens arhaic al termenului era sinonim cu „a susține, a fi de părere că”, iar unul regional avea în vedere acțiunea de „a opri în loc, a apuca, a prinde”. În această ordine de idei, sinonimele sunt extrem de numeroase (pe lângă cele deja menționate) – a aciua, a ajuta, a apăra, a apuca, a asigura, a bizui, a confirma, a cuibări, a eschiva, a feri, a întâmpina, a lua, a oploși, a opri, a para, a patrona, a primi, a prinde, a pripăși, a purta, a servi, a sluji, a sta, a ține. Și nu am deloc pretenția de a fi epuizat lista…

Continuare »

© 2017 blog.ro-en.ro