09 apr.

„To His Lute” de Thomas Wyatt

My lute, awake! perform the last
Labour that thou and I shall waste,
And end that I have now begun;
For when this song is said and past,
My lute, be still, for I have done.
Lăută, haide să dăm glas
Cântării ce ne-a mai rămas,
Sfârşind ce-am început abia;
Iar când eu nu voi mai cânta,
Să taci şi tu, lăuta mea.

As to be heard where ear is none,
As lead to grave in marble stone,
My song may pierce her heart as soon:
Should we then sing, or sigh, or moan?
No, no, my lute! for I have done.
Cum surzii nu aud sau cum
Nu-şi face-n marmor plumbul drum,
N-ajunge cântu-mi pân’ la ea…
Să tot cântăm oftând ai vrea?
Nu, am sfârşit, lăuta mea.
The rocks do not so cruelly
Repulse the waves continually,
As she my suit and affectiòn;
So that I am past remedy:
Whereby my lute and I have done.
Nici stâncile nu stăvilesc
Astfel talazul nebunesc
Cum ea-mi înfruntă dragostea;
Eu leacul nu mi-l mai găsesc
Şi-odat’ cu tine voi tăcea.
Proud of the spoil that thou hast got
Of simple hearts thorough Love’s shot,
By whom, unkind, thou hast them won;
Think not he hath his bow forgot,
Although my lute and I have done.
Eşti mândră c-ai răpus sobor
De inimi? Dar vezi că Amor
E-acela ce le-a biruit;
El arcul nu-şi uită uşor,
Deşi noi cântul ne-am sfârşit.
Vengeance shall fall on thy disdain,
That makest but game of earnest pain:
Trow not alone under the sun
Unquit to cause thy lover’s plain,
Although my lute and I have done.
Nu numai tu ştii, zi de zi,
Pe-ndrăgostiţi a-i chinui;
Dar multă nepăsarea ta
Voi pedepsi-o crunt, deşi
Eu şi lăuta vom tăcea.
May chance thee lie wither’d and old
The winter nights that are so cold,
Plaining in vain unto the moon:
Thy wishes then dare not be told:
Care then who list! for I have done.
Când vei începe să te treci,
În nopţile de iarnă reci
Să te plângi lunii, fără rost,
Şi doru-n tine să-ţi îneci.
Eu nu mai cânt – ce-a fost, a fost.
And then may chance thee to repent
The time that thou has lost and spent
To cause thy lover’s sigh and swoon:
Then shalt thou know beauty but lent,
And wish and want as I have done.
Să te căieşti de timpul mut
Când pe iubitu-ţi l-ai făcut
Să-ndure-atât, să-nveţi mereu
Că frumuseţea-i de-mprumut,
Că şi eu ştiu ce-i dorul greu.
Now cease, my lute! this is the last
Labour that thou and I shall waste,
And ended is that we begun:
Now is this song both sung and past—
My lute, be still, for I have done.
Lăută, nu ne-a mai rămas
Decât să spunem într-un glas:
Sfrâşitu-s-a ce a-nceput.
Şi cum cu-acestea-am să te las,
Nu mai cânta; eu am tăcut.
Thomas Wyatt traducere de Leon Leviţchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro