12 mart.

„The Twa Sisters”

There was twa sisters in a bowr,
Edinburgh, Edinburgh
There was twa sisters in a bowr,
Stirling for ay
There was twa sisters in a bowr,
There came a knight to be their wooer.
Bonny Saint Johnston stands upon Tay
Într-un iatac trăiau două surori,
Edinburgh, Edinburgh,
Într-un iatac trăiau două surori,
Stirling, iarăşi, de temei,
Într-un iatac trăiau două surori,
Şi-un tânăr le peţea adeseori,
Mândrul Johnston e pe Tay,

He courted the eldest wi glove an ring,
But he lovd the youngest above a’ thing.
El celei mari inele-i aducea,
Dar totuşi pe cea mică o iubea.
He courted the eldest wi brotch an knife,
But lovd the youngest as his life.
Îi aducea brăţară şi mărgică,
Dar o iubea în sinea-i pe cea mică.
The eldest she was vexed sair,
An much envi’d her sister fair.
Era de scârbă cea mai mare plină
Şi-o pizmuia de moarte pe mezină.
Into her bowr she could not rest,
Wi grief an spite she almos brast.
Odihnă-n casă nu-şi afla de loc,
Cât să plesnească de venin pe foc.
pon a morning fair an clear,
She cried upon her sister dear:
Iar într-o dimineaţă cu mult soare,
Îi spuse dânsa scumpei surioare:
‘O sister, come to yon sea stran,
An see our father’s ships come to lan.’
– „Hai pân’ la ţărmca să vedem surată,
Cum vin din larg corăbii de-a lui tata.”
She’s taen her by the milk-white han,
An led her down to yon sea stran.
O luă de mâna-i dalbă ca de nea
Şi-o duse către mare undeva.
The younges[t] stood upon a stane,
The eldest came an threw her in.
Cea mică sta pe-o margine de stâncă,
Cea mare o zvârli în apa-adâncă.
She tooke her by the middle sma,
An dashd her bonny back to the jaw.
O apucă de mijlocu-i gingaş
Şi-o repezi înspre un val abraş.
‘O sister, sister, tak my han,
An Ise mack you heir to a’ my lan.
– „Vai, surioară, trage-mă de mână,
Şi ce pământuri am, au să-ţi rămână.
‘O sister, sister, tak my middle,
An yes get my goud and my gouden girdle.
Hai, surioară, de mijloc mă ţine,
De aur lanţul ia-ţi-l pentru tine.
‘O sister, sister, save my life,
An I swear Ise never be nae man’s wife.’
Vai, surioară, scapă-mă cu viaţă,
Şi nimănui, mă jur, n-am să-i fiu soaţă.”
‘Foul fa the han that I should tacke,
It twin’d me an my wardles make.
– „De mână-afară dac-am să te trag,
Tu o să-mi furi tot ce îmi e drag.
‘Your cherry cheeks an yallow hair
Gars me gae maiden for evermair.’
Obrazu-ţi rumen, bucla aurie,
Fecioară mă vor ţine pe vecie.”
Sometimes she sank, an sometimes she swam,
Till she came down yon bonny mill-dam.
Când afundându-se, când înotând,
De moară ea se-apropie curând.
O out it came the miller’s son,
An saw the fair maid swimmin in.
Fiul morarului ieşind afară,
Văzu o zână înotând spre moară.
‘O father, father, draw your dam,
Here’s either a mermaid or a swan.’
– „Sirenă e sau lebădă? Vai, tată,
Închide stăvilarul de îndată.”
The miller quickly drew the dam,
An there he found a drownd woman.
Opri morarul apele în poartă
Şi lângă scoc dădu de fata moartă.
You coudna see her yallow hair
For gold and pearle that were so rare.
De-atâta aur şi de mărgărit,
Bălanu-i păr el nu l-a mai zărit.
You coudna see her middle sma
For gouden girdle that was sae braw.
De aurul ce-aveau a brâului ei fire,
Nu s-a văzut nici mijlocu-i subţire.
You coudna see her fingers white,
For gouden rings that was sae gryte.
De aurul inelelor bogate
Ascunse-i erau degetele toate.
An by there came a harper fine,
That harped to the king at dine.
Trecu pe-acolo un harfist de vază,
Acel ce-i cântă rigăi când cinează;
When he did look that lady upon,
He sighd and made a heavy moan.
Privi la doamna ce zăcea-nainte-i
Gemu şi scoase un oftat fierbinte.
He’s taen three locks o her yallow hair,
An wi them strung his harp sae fair.
Din părul ei bălai luă două trei inele
Şi strune harfei lui făcu din ele.
The first tune he did play and sing,
Was, ‘Farewell to my father the king.’
Şi primul cântec ce-a cântat a fost:
„Cu bine, rege şi părinte-al nost.”
The nextin tune that he playd syne,
Was, ‘Farewell to my mother the queen.’
Apoi al doilea, care se cheamă:
„Cu bine, dar, regină-a mea şi mamă.”
The lasten tune that he playd then,
Was, ‘Wae to my sister, fair Ellen.’
Apoi şi cel ce l-a cântat a treia oară:
„Vai ţie, Ellen, scumpă surioară!”
Baladă populară traducere de Leon Leviţchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro