19 oct.

„Song of Myself (24)” de Walt Whitman

I do not press my fingers across my mouth,
I keep as delicate around the bowels as around the head and heart,
Copulation is no more rank to me than
death is.
Eu nu pun degetul la gură, nu mă sfiesc,
Cu gingăşie egală mă-ndrept către cele din pântec
ca înspre cele din cap şi din inimi,
Împreunarea vă spun că-i la fel de solemnă ca
moartea.

I believe in the flesh and the appetites,
Seeing, hearing, feeling, are miracles, and
each part and tag of me is a miracle.
Divine am I inside and out, and
I make holy whatever I touch or
am touch’d from,
The scent of these arm-pits aroma finer than
prayer,
This head more than churches, bibles, and all
the creeds.
Cred în carne şi în pofte,
Să văd, să aud, să ating toate aceste minuni, şi
fiecare părticică din mine e o minune.
Pe dinafară şi pe dinăuntru sunt dumnezeiesc şi
sfinţesc orice lucru pe care-l ating sau
care mă atinge,
Mirosul subsuorilor mele-i mai îmbălsămat ca orice
rugăciune,
Capul meu stă mai sus decât orice biserici şi biblii
şi crezuri.
If I worship one thing more than another it shall be
the spread of my own body, or any part of it,
Translucent mould of me it shall be you!
Shaded ledges and rests it shall be you!
Firm masculine colter it shall be you!
Dacă aş adora vreun lucru mai mult decât altul acela ar fi
unicitatea trupului meu, sau a părţilor lui,
Tipar nevăzut al fiinţei mele, tu eşti acela!
Margini umbroase şi odihne, voi sunteţi!
Eşti tu, cuţit de plug al tăriei bărbăteşti!
Whatever goes to the tilth of me it shall be you!
You my rich blood! Your milky stream
pale strippings of my life!
Breast that presses against other breasts it shall be you!
My brain it shall be your occult convolutions!
E orişice mădular care mă pune în valoare!
Tu sângele meu roşu bogat! Şi tu, sângele meu alb,
esenţă palidă a vieţii mele!
Piept apăsat pe pieptul altora, eşti tu!
Tu, creierul meu şi voi, circumvoluţiuni oculte!
Walt Whitman traducere de Mihnea Gheorghiu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro