09 ian.

„Semne” de Lucian Blaga

Porumbii-prooroci îşi scaldă
aripile înnegrite de funingine
în ploile de sus.
Eu cânt —
semne, semne de plecare sunt.
Prophetic doves bathe in the rain
up there, wings blackened
by soot.
I sing —
signs, they are signs of leaving.

Din oraşele pământului
fecioare albe vor porni
cu priviri înalte către munţi.
Pe urma lor vor merge tineri goi
spre sori păduratici,
şi tot ce e trup omenesc va purcede
să mai înveţe odat‘
poveştile uitate ale sângelui.
From the cities of the world
white girls, virginal, will set out,
their eyes raised to the mountains.
Following them, naked young men will go
towards the forest suns
and everything which is human body
will go on to learn once more
the forgotten fables of the blood.
Mi-am pecetluit cu ceară casa,
să nu mai întârziu
unde jocuri şi răstigniri
n-or mai trece pe uliţi
şi nicio adiere de om
din veac în veac pe subt bolţi.
Poduri vor tăcea.
Din clopote avântul va cădea.
I have sealed my house with wax
not to stay later
where games and crucifixions
will go no more through the streets
and no breath of man will rise
for centuries beneath the vaults.
The bridges will be silent,
excitement leave the bells.
Din depărtatele sălbăticii cu stele mari
doar căprioare vor pătrunde în oraşe
să pască iarba rară din cenuşă.
Cerbi cu ochii uriaşi şi blânzi
intra-vor în bisericile vechi
cu porţile deschise,
uitându-se miraţi în jur.
From wild lands far away under huge stars
only wild deer will come down to the cities
to graze the grass scattered among the ashes.
Deer with big, kind eyes
will go into the old churches,
doors open wide,
marvel as they look about.
Lepădaţi-vă coarnele moarte,
batrânilor cerbi,
cum pomii îşi lasă frunza uscată,
şi-apoi plecaţi:
aci şi ţărâna înveninează,
aci casele au încercat cândva
să ucidă pe copiii omului.
Scuturaţi-vă de pământ
şi plecaţi,
căci iată — aci vinul nebun al vieţii
s-a scurs în scrum,
dar orice alt drum duce în poveste,
în marea, marea poveste.
Throw away your dead horns,
old deer,
as the trees shed their dry leaves
and then go;
here even the dust is poisonous,
here even the houses have tried once
to kill the sons of man.
Shake off the dust of the earth
and leave,
for look — here the mad wine of life
runs out into the ashes
but every other road leads to myth and fable,
to great, great fable.
Lucian Blaga traducere de R. MacGregor-Hastie

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro