26 oct.

„Ianthe” de Walter Savage Landor

From you, Ianthe, little troubles pass
Like little ripples down a sunny river;
Your pleasures spring like daisies in the grass,
Cut down, and up again as blithe as ever.
Necazurile tale, Ianthe, seamăn
Cu undele din însoritul râu;
Plăcerile, cu bumbişori prin grâu,
Cosiţi, dar renăscând – vii fără seamăn.
Walter Savage Landor traducere de Leon Leviţchi

05 oct.

„Past ruin’d Ilion Helen lives” de Walter Savage Landor

Past ruin’d Ilion Helen lives,
Alcestis rises from the shades;
Verse calls them forth; ‘tis verse that gives
Immortal youth to mortal maids.
Ruină-i Troia, dar Elena-i vie,
Alcesta dintre umbre, e în floare,
Căci versul dăruieşte tinereţe
Eternă muritoarelor fecioare.
Soon shall Oblivion’s deepening veil
Hide all the peopled hills you see,
The gay, the proud, while lovers hail
These many summers you and me.
Curând Uitarea-şi va aşterne vălul
Peste coline mândre, muşuroi
De oameni veseli! Dar îndrăgostiţii
Îşi vor aduce-aminte-n veac de noi.
Walter Savage Landor traducere de Leon Leviţchi

14 sept.

„Ianthe! You are Call’d to Cross the Sea” de Walter Savage Landor

Ianthe! you are call’d to cross the sea!
A path forbidden me!
Remember, while the Sun his blessing sheds
Upon the mountain-heads,
How often we have watcht him laying down
His brow, and dropt our own
Against each other’s, and how faint and short
And sliding the support!
What will succeed it now? Mine is unblest,
Ianthe! nor will rest
But on the very thought that swells with pain.
O bid me hope again!
O give me back what Earth, what (without you)
Not Heaven itself can do—
One of the golden days that we have past,
And let it be my last!
Or else the gift would be, however sweet,
Fragile and incomplete.
Vrei, Ianthe, să treci marea? te îmbie
Cărarea-nchisă mie?
Când soarele se apleca-n înalt
Spre creasta munţilor,
Cum îl vegheam, cum ne-aplecam şi noi
Unul spre celălalt
Şi cât de lunecos era apoi
Sprijinul frunţilor!
Eu unul astăzi reazem n-am decât
Durere şi urât
Şi gânduri înmuiate în amar.
Redă-mi nădejdea iar!
Întoarnă-mi ce, fără făptura ta,
Nici cerul nu îmi poate da:
Încă o zi de aur – ea va fi,
În viaţa-mi, cea din urmă zi.
Altminteri, darul ce-l voi fi primit
N-ar fi desăvârşit.
Walter Savage Landor traducere de Leon Leviţchi

07 sept.

„Do you remember me?” de Walter Savage Landor

‘Do you remember me? or are you proud?’
Lightly advancing thro’ her star-trimm’d crowd,
Ianthe said, and lookt into my eyes.
‘A yes, a yes, to both: for Memory
Where you but once have been must ever be,
And at your voice Pride from his throne must rise.’
„Mă mai cunoşti? Eşi mândru?” Ianthe-mi spuse
Păşind prin lumea ei de stele-apuse
Şi mă privi în ochi. „Mi-aduc aminte
Şi mândru sunt. Unde-ai fost tu-nainte
E Amintirea, veşnic; când vorbeşti,
Mândria-şi lasă hainele crăieşti.”
Walter Savage Landor traducere de Leon Leviţchi

© 2021 blog.ro-en.ro