30 dec.

Terminal Hotel

Locul perfect pentru orice sfârşit :)

Terminal Hotel

13 oct.

At the Library

Căutarea informaţiilor la bibliotecă

16 sept.

Asking Directions

Cum să ajungem la muzeu

29 aug.

See you again

Modalităţi de a ne lua rămas bun

06 iul.

La aeroport

Vocabular uzual pentru o călătorie cu avionul

28 sept.

Aeroporturi

Termeni în limba engleză referitori la călătoria cu avionul

© 2023 blog.ro-en.ro