11 mai

a defăima

Verbul a defăima înseamnă, în primul rând, „a vorbi de rău pe cineva sau a vorbi rău despre ceva; a vătăma reputaţia cuiva”, fiind sinonim cu a bârfi, a blama, a calomnia, a cleveti, a denigra, a huli, a ponegri, a ponosi. Foarte rar, se foloseşte şi cu valoare reflexivă, stabilind echivalenţă de sens cu a (se) face de râs, a se compromite.

De asemenea rar utilizat şi învechit, termenul se poate referi la „a pune într-o situaţie de inferioritate, lezând demnitatea”, având în vedere sinonimie cu verbe precum a desconsidera, a dispreţui, a înjosi, a nesocoti, a subaprecia, a umili. Dintre antonime, se pot preciza a cinsti, a elogia, a glorifica, a preamări, a venera.

Continuare »

17 mai

a subestima

Verbul a subestima înseamnă, în general, a atribui unei fiinţe, unui lucru sau unei împrejurări, o importanţă sau o valoare mai mică decât cea reală. Se stabileşte, astfel, sinonimie cu a subaprecia şi a subevalua, poate cu a minimaliza, a bagateliza, chiar cu a deprecia.

Mie mi se pare că termenul acesta are drept necesitate primară conştientizarea unei erori de evaluare pentru a-şi împlini sensurile. Există o problemă de sincronizare între momentul în care se foloseşte („am subestimat un pericol”) şi momentul la care se referă (ameninţarea propriu-zisă), căci înţelegerea erorii nu se face decât (mult) după ce subestimarea se produce, poate inconştient.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro