29 mart.

4 reguli de pronunție pentru litera „t”

Să vorbim ca un nord american

10 mai

Litere care nu se aud în limba engleză

Prezentare şi exemple

14 mart.

„The Rat” de William Henry Davies

„That woman there is almost dead,
Her feet and hands like heavy lead;
Her cat’s gone out for his delight,
He will not come again this night.
“Femeia asta dă să moară,
De plumb i-e trupul, o povară;
Motanul zburdă pe afară,
Și nu se-ntoarce astă-seară.
„Her husband in a pothouse drinks,
Her daughter at a soldier winks;
Her son is at his sweetest game,
Teasing the cobbler old and lame.
Prin cârciumi soțu-i umblă beat
Iar fata-i râde cu-un soldat;
Băiatul gustă-un joc barbar:
Îl sâcâie pe-un biet cizmar.
„Now with these teeth that powder stones,
I’ll pick at one of her cheekbones:
When husband, son and daughter come,
They’ll soon see who was left at home.”
Cu dinții care sfarmă totul
I-oi roade moartei nasul, botul;
Să vadă-ai ei venind acasă
Cam cine e stăpân în casă!”
William Henry Davies traducere de Andrei Bantaș

27 oct.

Animale şi adjective (III)

Exemple şi propoziţii simple

11 apr.

Pronunţia sunetului „H”

Exerciţii pentru a nu confunda cu sunetele „A” şi „R”

28 apr.

Omagiu adus celor care menţin curăţenia

Îmbogăţirea vocabularului

© 2022 blog.ro-en.ro