11 sept.

Mai mult conţinut la SearchDictionaries.com

Site-ul SearchDictionaries.com creşte rapid, atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi popularitatea.

Recent, conţinutul a fost îmbogăţit major, în special pentru căutările de nume proprii (nume de persoane, de personaje, de locuri, titluri de cărţi, filme etc). Practic, se poate obţine semnificaţia unui cuvânt sau a unei expresii din diferite perspective, după caz. Pentru aceasta, sistemul procesează cantităţi uriaşe de informaţie, astfel încât să prezinte explicaţii lămuritoare într-un mod concis. Pentru cazurile în care informaţiile disponibile sunt mai multe, se face trimitere la pagini special dedicate.

Facilităţile referitoare la pronunţie au fost mutate pe pagini separate, pentru mai multă claritate. De asemenea, numărul exemplelor în context real s-a dublat (şi continuă să crească). În unele cazuri apar şi alte resurse lingvistice, pentru o cât mai bună înţelegere a pronunţiei corecte.

Site-ul se dezvoltă în continuare, obiectivul fiind să devină cea mai completă aplicaţie online pentru rezolvarea rapidă a nelămuririlor privitoare la limba engleză.

22 mart.

Pronunţie nouă

Facilitatea de pronunţie oferită de dicţionarul român-englez şi de dicţionarul englez-român a fost aproape complet refăcută. Sunt acum mai mult de 15.000 de înregistrări pentru cuvintele şi expresiile care apar în dicţionare, dublu decât anterior. Pentru situaţiile când încă nu avem o înregistrare a pronunţiei cu voce umană, am implementat o sinteză vocală internă, foarte comod de utilizat.

De asemenea, am acordat mai multă atenţie variantelor de pronunţie (mai ales pentru diferenţele dintre engleza britanică şi cea americană). Pentru aceasta, apare un meniu cu variantele de pronunţie disponibile.

Şi la acest capitol mai sunt avute în vedere unele îmbunătăţitări. Dar despre fiecare la momentul respectiv.

© 2020 blog.ro-en.ro