23 mai

„Parody” de G.K. Chesterton

Me clairvoyant,
Me conscious of you, old comarado,
Needing no telescope, lorgnette field-glass, opera-glass, myopic pince-nez,
Me piercing two thousand years with eye naked and not ashamed;
The crown cannot hide you from me;
Musty old feudal-heraldic trappings cannot hide you from me,
I perceive that you drink.
(I am drinking with you. I am as drunk as you are.)
I see you inhaling tobacco, puffing, smoking, spitting
(I do not object to your spitting),
You prophetic of American largeness,
You anticipating the broad masculine manners of these States;
I see in you also there are movements, tremors, tears, desires for the melodious,
I salute your three violinists, endlessly making vibrations,
Rigid, relentless, capable of going on forever;
They play my accompaniment; but I shall take no notice of any accompaniment;
I myself am a complete orchestra. So long.
Eu, clar-văzătorul,
Eu, care te cunosc, bătrâne camarad,
Eu n-am nevoie de lornion, ori telescop, binocul, sau pince-nez.
Eu pot străpunge 2000 de ani cu ochiul liber, fără jenă;
Coroana nu puteți s-o despărțiți de mine,
Capcane feudale îmbâcsite, mucezite, vă cunosc,
Bag seamă – beți.
(Și eu beau cot la cot cu voi. Și sunt la fel de beat.)
Văd că fumați, trageți în piept, scuipați.
(Eu nu sunt contra, da, scuipați),
Și faceți profeții despre americanul darnic,
Anticipați acele masculine-apucături ale Americii.
Dar văd în voi și lacrimi și dorințe, vibrări și armonie,
Cu mult respect! violonceliști; dați drumul nesfârșitelor vibrații.
Rigizi, neduplecați, capabili să o țineți tot așa.
Mă acompaniază; dar nu-mi pasă de-acompaniament;
Eu însumi sunt cât o orchestră-ntreagă.
Salut!
G.K. Chesterton traducere de Veronica Focșăneanu

© 2024 blog.ro-en.ro