14 nov.

a (se) surprinde

Verbul a surprinde vine din franțuzescul surprendre, după autohtonul a prinde, și are două-trei sensuri înrudite între ele. Se poate referi la „a prinde pe cineva pe neașteptate asupra unui fapt (pe care vrea să-l săvârșească pe ascuns), a prinde în flagrant delict”. Termenul are o utilizare militară – „a cuceri pe neașteptate”, iar în anumite circumstanțe, vorbind despre sine, verbul are și valoare reflexivă.

De asemenea, poate însemna și „a găsi pe cineva nepregătit, neprevenit, a da peste cineva, a-l lua prin surprindere; a sosi fără veste”, putându-se avea în vedere și fenomene ale naturii sau evenimente, totuna cu a ajunge, a apuca. Mai interesante sunt echivalențele cu verbe de tipul a abuza, a ademeni, a amăgi, a descoperi, a încânta, a înșela, a minți, a momi, a păcăli, a prosti, a purta, a trișa („a surprinde buna credință a cuiva sau a obține prin viclenie”).

Dintr-un alt punct de vedere, termenul este sinonim cu a epata, a frapa, a mira, a uimi, a ului. Ultimul dintre sensurile menționate de dicționare se referă la „a băga de seamă, a observa pe furiș” sau „a descoperi în mod brusc”, situații în care este echivalent al lui a remarca, a sesiza, dar și „a impresiona prin ceva neprevăzut”.

Continuare »

08 sept.

DOOM 2: mioritic – miserere

* mioritic (mi-o-ri-tic) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul mioritici și femininul mioritică-mioritice. Din aceeași familie lexicală, tot nou este și substantivul propriu *Miorița, feminin cu genitiv-dativul Mioriței.

! a se mira (un termen din fondul vechi, cu sensul de a se oglindi) trece în clasa reflexivelor; verbul are indicativul prezent el se mirează

* misandrie („aversiune morbidă față de sexul masculin”) este substantiv feminin cu genitiv-dativul misandriei și pluralul misandrii; se poate despărți mi-san-dri-e sau mis-an-dri-e

! miscelaneu (termen livresc) este înregistrat ca adjectiv masculin (anterior era trecut la neutre), cu formă comună pentru feminin și plurale – miscelanee

! miserere e un latinism, trecut, la noi, în clasa substantivelor neutre

16 sept.

DOOM 2: a se cruci – culpabilizare

* a se cruci este un verb reflexiv, sinonim cu a se mira şi cu a se minuna; are infinitivul prezent el se cruceşte, imperfectul el se crucea şi conjunctivul prezent el să se crucească

! cruzeiro este un termen provenit din portugheză (z se pronunţă s), substantiv masculin care denumeşte „unitatea monetară de bază din Brazilia”; articularea este cruzeiroul, iar pluralul cruzeiro

* csi (literă grecească) apare ca substantiv masculin, cu pluralul csi; ξ, Ξ

! Cucernicia Sa este o locuţiune pronominală, cu genitiv-dativul Cucerniciei Sale şi pluralul Cucerniciile Lor. Din aceeaşi serie, sunt precizate !Cucernicia Ta (cu genitiv-dativul Cucerniciei Tale), !Cucernicia Voastră (cu genitiv-dativul Cucerniciei Voastre) şi !Cucerniciile Voastre

* a culpabiliza e precizat ca verb nou, cu indicativ prezent el culpabilizează. Alături de acesta, intră în circulaţie şi substantivul corespunzător – culpabilizare, feminin cu genitiv-dativul culpabilizării

26 apr.

a se mira

Rostul cel mai firesc al verbului a (se) mira este de a sublinia surpriza asociată vederii, auzirii sau aflării unei informaţii, stabilind sinonimie cu a (se) întreba, a (se) nedumeri, a (se) minuna, a (se) uimi. Dicţionarele de sinonime, însă, par a ne azvârli într-o dimensiune întunecată a cuvântului, pentru că majoritatea termenilor pe care îi consemnează sunt conotaţi negativ: a tremura, a (se) cutremura, a (se) încrâncena, a (se) înfiora, a (se) înfricoşa, a (se) îngrozi, a (se) înspăimânta, a zgudui.

Contrar acestora, mie mi-s dragi în mod deosebit expresiile. „Te miri ce” sau „te miri cine”, „te miri cum” şi „te miri unde” sugerează, utilizând un tu generic, o universalizare a reacţiei omeneşti în faţa surprizelor de tot felul. Cumva dimpotrivă, construcţiile de tipul „mă miram eu să” ori „mă miram eu să nu” subliniază o oarece anticipare, o aşteptare ce pare a fi contrazisă iniţial, pentru a fi apoi definitiv confirmată.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro