09 mai

DOOM 2: pătrunjel-de-câmp – pâinea-porcului

! pătrunjel-de-câmp este numele unei plante, substantiv masculin cu pluralul pătrunjei-de-câmp. Din aceeași familie lexicală, apare și planta !pătrunjelul-câinelui, substantiv masculin articulat.

! pătul este folosit și ca adjectiv, în sintagma măr pătul – specie de măr cu fructe galbene-verzui (cu pete roșii); pluralul masculin este (meri) pătuli și pluralul femininului este (mere) pătule

* pățit este un termen popular care are atât valoare adjectivală, cât și substantivală; masculinul are pluralul pățiți și femininul pățită-pățite

! a se păuni (pă-u-ni) trece în clasa reflexivelor; este un termen popular, sinonim cu a se împăuna și a se îngâmfa, verb cu un indicativul prezent el se păunește, imperfectul el se păunea, conjunctivul prezent să se păunească

! pâinea-pădurii și !pâinea-porcului sunt două denumiri de plante, substantive feminine articulate, cu genitiv-dativele pâinii-pădurii și pâinii-porcului

29 mai

a (se) mândri

Verbul a (se) mândri este un derivat al cuvântului de bază mândru, de la care ia și sensurile principale – „a fi mândru (de ceva sau de cineva), a trăi un sentiment de mândrie, a fi plin de orgoliu”. Sinonimele sunt, într-un mod interesat, nuanțate de sensul adjectivului, putând avea atât conotații pozitive, cât și negative: a (se) făli, a (se) fuduli, a se îngâmfa, a (se) lăuda.

Unul dintre cele mai ciudate aspecte ale termenului este o serie sinonimică ce m-a luat prin surprindere, menționată de Dicționarul de sinonime din 2002: a chibzui, a cugeta, a se gândi, a judeca, a medita, a raționa, a reflecta. Găsesc relativ surprinzătoare acceptarea lor, întrucât se face, astfel, referire la un sens învechit al verbului. Mă întreb dacă se mai folosește pe undeva…

Continuare »

27 nov.

DOOM 2: înfundat – îngâmfare

! înfundat apare ca substantiv neutru (fără a i se mai limita, se pare, folosirea la structura pe înfundate); termenul se referă la „faptul de a (se) înfunda”

* a înfurca înseamnă „a lua cu furca”; este învechit şi popular, verb cu indicativul prezent înfurcă, imperfectul înfurca şi conjunctivul să înfurce

! a se înfurci este sinonim cu a se bifurca; este un reflexiv utilizat în sfera populară, verb cu indicativul prezent se înfurceşte, imperfectul se înfurca şi conjunctivul prezent să se înfurcească

! a îngăima (în-găi-ma) are acum câte două forme acceptate pentru indicativ prezent eu îngăim/îngaim, tu îngăimi/îngaimi, păstrând câte una pentru persoana a III-a – el îngaimă şi conjunctivul prezent el să îngaime

! a se îngâmfa trece în clasa reflexivelor şi are tot câte două forme – indicativ prezent el se îngâmfează/îngâmfă. Din aceeaşi familie lexicală, !îngâmfare este substantiv feminin cu genitiv-dativul îngâmfării (forma de plural nu mai este precizată).

17 mart.

a (se) grozăvi

Verbul a (se) grozăvi are un sens foarte bine cunoscut şi prezent în toate dicţionarele, care înseamnă, în registru familiar şi ironic, „a avea o impresie exagerat de bună despre propriile însuşiri (şi a face caz de ele)”. Probabil că mult mai des se utilizează expresia „a (o) face pe grozavul”, echivalentă cu „a-şi da aere”. Sinonimele cele mai folosite sunt a se lăuda şi a se îngâmfa.

Verbul este un derivat al adjectivului grozav care, pe lângă sensul înrudit cu cele discutate până aici („remarcabil, excepţional, extraordinar”), mai are o accepţie, negativă. Astfel, pornind de la o oarece înrudire cu substativul groază, termenul înseamnă, de exemplu, groaznic, îngrozitor. Interesant mi s-a părut însă faptul că această semnificaţie a verbului corespunzător nu apare explicată. Cele mai darnice sunt dicţionarele de sinonime, unde apare echivalenţa cu a deforma, a desfigura, a poci, a schimonosi, a sluţi, a strâmba, a urâţi.

Continuare »

© 2023 blog.ro-en.ro