05 oct.

Hoteluri

Termeni în limba engleză referitori la activităţile dintr-un hotel

18 oct.

on vacation

Sublinierea utilizării prepoziţiei „on” (nu „in”) în expresii precum „on vacation”, „on holiday”, „on a businesstrip”, „on honeymoon”, „on an excursion”, „on a field trip”

© 2021 blog.ro-en.ro