29 mai

„Mirabila sămânţă” de Lucian Blaga

Mă rogi cu-n surâs şi cu dulce cuvânt
rost să fac de seminţe, de rarele,
pentru Eutopia, mândra grădină,
în preajma căreia fulgere rodnice joacă
să-nalţe tăcutele seve-n lumină.
You ask me sweetly, and with smile,
to bring you rare seeds
for Eutopia, the proud garden
where the fertile lightnings play
to raise the silent saps to light.

Neapărat, mai mult decât prin oraşul rumorilor,
c-o stăruinţă mai mare
decât sub arcade cu flori,
voi umbla primăvara întreagă prin târguri
căutând vânzători de sămânţă.
Mi-ai dibuit aplecarea firească şi gustul ce-l am
pentru tot ce devine în patrie,
pentru tot ce sporeşte şi creşte-n izvòrniţă.
Mi-ai ghicit încântarea ce mă cuprinde în faţa
puterilor, în ipostaze de boabe,
în faţa mărunţilor zei, cari aşteaptă să fie zvârliţi
prin brazde tăiate în zile de martie.
Of course, I‘ll stroll about the markets a whole Spring
looking for seedmen
more eagerly
than sitting in flowered arcades.
You guessed my natural learnings towards seeds,
my taste for things growing, for everything inspired,
increasing in my own country.
You guessed the enchantment of my mind
by powers which appear to us as seeds,
by little gods waiting to be scattered
in the March ploughed furrows.
Am văzut nu o dată sămânţa mirabilă
ce-nchide în sine supreme puteri.
Neînsemnate la chip, deşi după spiţă alese, îmi par
seminţele ce mi le ceri.
Culori luminate, doar ele destăinuie trepte şi har.
În rânduri de saci cu gura deschisă —
boabele să ţi le-nchipui: gălbii,
sau roşii, verzi, sinilii, aurii,
când pure, când pestriţe.
More than once I have seen marvellous seeds
which contain supreme powers.
They seem unimportant, though taking into account their origin
they look to me to be the seeds for which you asked.
Colours lit up
only they seem to reveal different ranks and talents.
You should imagine seeds in open sacks
yellowish or red, blueish, golden,
plain or speckled.
Asemenea proaspete, vii şi păstoase
şi lucii culori se mai văd
doar în stemele ţărilor,
sau la ouă de păsări. Seminţele-n palme
de le ridici, răcoroase,
un sunet auzi precum ni l-ar da
pe-un ţărmure-al Mării de Est mătăsoase nisipuri.
The only other place you can see
such vivid colours
is on the coats of arms of states
or on the eggs of birds. Seeds
in the palm of the hand feel cool
and you can hear them, hear a sound
like silky sand on an Eastern Sea shore.
Copil, îmi plăcea, despuiat de veşminte,
să intru-n picioare în cadă cu grâu,
cufundat pân la gură în boabe de aur.
Pe umeri simţeam o povară de râu.
As a child I used to love to get
naked into the wheat barrel,
plunging up to my neck in golden grain.
On my shoulders I felt a load like a river.
Şi-acuma, în timpuri târzii, când mai văd
câteodată grămezi de seminţe pe arii,
anevoie pun capăt fierbintei dorinţi
de-a le atinge cu faţa.
And even now, in my late days, sometimes
seeing mounds of grain on the threshin floor,
I have to make a great effort to surpress a hot desire
to touch them with my cheek.
De-alintarea aceasta mă ţine departe doar teama
de-a nu trezi zeii, solarii,
visătorii de visuri tenace, cuminţi.
I suppress the desire to fondle them
only through fear of solar gods
with their firm, reasonable dreams.
Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!
Un gând de puternică vară, un cer de înaltă lumină,
se-ascunde în fieştecare din ele, când dorm.
Palpită în visul seminţelor
un foşnet de câmp şi amiezi de grădină,
un veac pădureţ,
popoare de frunze
şi-un murmur de neam cântăreţ.
Glory to seeds, past, present and forever!
A thought of strong summer, a great heaven of light
is hidden in all of them as they sleep.
Throbbing in the dreams of seeds
there are fields sighing and gardens at noon,
wild woods of centuries
nations of leaves
and the murmur of a people of singers.
Lucian Blaga traducere de R. MacGregor-Hastie

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro