26 sept.

„Lament” de Frank Stuart Flint

The young men of the world
Are condemned to death.
They have been called up to die
For the crime of their fathers.
Ai lumii tineri
Sunt osândiți la moarte.
Au fost chemați să moară
Pentru a taților ticăloșie.

The young men of the world,
The growing, the ripening fruit,
Have been torn from their branches,
While the memory of the blossom
Is sweet in women’s hearts;
They have been cast for a cruel purpose
Into the mashing-press and furnace.
Ai lumii tineri,
Rod ce n-a dat în pârg,
Au fost smulși de pe ramuri
Când amintirea florii
E dulce-n inima femeii;
Și azvârliți fără-ndurare
În tocitori și în cuptoare.
The young men of the world
Look into each other’s eyes,
And read there the same words:
Not yet! Not yet!
But soon perhaps, and perhaps certain.
Ai lumii tineri
Se uită ochi în ochi și-acolo
Citesc aceleași slove:
Nu încă! Încă nu!
Deși, poate, curând și sigur.
The young men of the world
No longer possess the road:
The road possesses them.
They no longer inherit the earth:
The earth inherits them.
They are no longer the masters of fire:
Fire is their master;
They serve him, he destroys them.
They no longer rule the waters:
The genius of the seas
Has invented a new monster,
And they fly from its teeth.
They no longer breathe freely:
The genius of the air
Has contrived a new terror
That rends them into pieces.
Ai lumii tineri
Nu-și mai aleg azi calea,
Pe ei i-alege calea-n schimb.
Pământul nu-l mai moștenesc,
Îi moștenește el pe dânșii.
Stăpâni ai focului ei nu mai sunt,
Și focul e stăpânul lor:
Slujescu-l, ca să-i nimicească;
De ei nu mai ascultă marea
Căci geniul apelor adânci
A născocit un monstru nou
De-ai cărui colți ei fug.
Nu mai respiră-n voie
Căci duhul ce-i peste văzduhuri
A întocmit un nou balaur
Și-aceasta-i sfâșie-n bucăți.
The young men of the world
Are encompassed with death
He is all about them
In a circle of fore and bayonets.
Ai lumii tineri
Au fost încinși de către moarte
Cu-n cerc atotstăpânitor
De fulgere și baionete.
Weep, weep, o women,
And old men break your hearts.
Jeliți, femei, jeliți, iar voi
Vă frângeți, inima, bătrâni.
Frank Stuart Flint traducere de Leon Levițchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro