04 apr.

„I am the Reaper” de William Ernest Henley

I am the Reaper.
All things with heedful hook
Silent I gather.
Pale roses touched with the spring,
Tall corn in summer,
Fruits rich with autumn, and frail winter blossoms–
Reaping, still reaping–
All things with heedful hook
Timely I gather.
Eu sunt Culegătorul.
Cu grijuliul cosor eu câte toate
Tăcut le culeg,
Roze pale cu mângâiere de primăvară,
Grâu înalt vara-n toi,
Poame-mbogăţite de toamnă
Şi fragile flori ale iernii –
Culeg, întruna culeg –
Cu grijuliul cosor eu câte toate
La timp le culeg.
I am the Sower.
All the unbodied life
Runs through my seed-sheet.
Atom with atom wed,
Each quickening the other,
Fall through my hands, ever changing, still changeless.
Ceaselessly sowing,
Life, incorruptible life,
Flows from my seed-sheet.
Eu sunt Semănătorul,
Toată viaţa cea neîntreruptă
Trece prin traista mea cu seminţe,
Atom cununat cu atom,
Fiecare-nviindu-l pe celălalt,
Cad printre mâinile mele,
Veşnic schimbându-se, mereu neschimbaţi.
Neîncetat, semănând,
Viaţa, viaţa ce nu putrezeşte
Curge din traista mea cu seminţe.
Maker and breaker,
I am the ebb and the flood,
Here and Hereafter,
Sped through the tangle and coil
Of infinite nature,
Viewless and soundless I fashion all being.
Taker and giver,
I am the womb and the grave,
The Now and the Ever.
Făcător şi sfărâmător,
Eu sunt secarea şi revărsarea,
Aici şi Apoi.
Gonit prin încâlcişul şi vălmăşagul
Nesfârşitei naturi,
Pe nevăzute, pe neauzite
Eu plămădesc tot ce este fiinţă.
Primitor şi dăruitor,
Eu sunt pântecul şi mormântul,
Cel ce se cheamă Acum şi Deapururi.
William Ernest Henley traducere de Dan Duţescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro