02 nov.

„Get Up and Bar the Door”

It fell about the Martinmas time,
And a gay time it was then,
When our goodwife got puddings to make,
And she‘s boild them in the pan.
De Sân Martin, cum este datul,
În seara de ajun
Cârnați pornise gospodina
Să fiarbă în ceaun.

The wind sae cauld blew south and north,
And blew into the floor;
Quoth our goodman to our goodwife,
‘Gae out and bar the door.’
Cum dinspre cele patru zări
Bătea un vânt drăcește,
Îi zise gospodarul: „Pasă
Şi uşa zăvorăşte”.
My hand is in my hussyfskap,
Goodman, as ye may see;
An it shoud nae be barrd this hundred year,
It‘s no be barrd for me.’
„Bărbate, mâinile mi-s prinse
Cu treaba, doar vezi bine;
Şi n-am s-o zăvorăsc în veac
Dacă te lași pe mine.”
They made a paction tween them twa,
They made it firm and sure,
That the first word whaeer shoud speak,
Shoud rise and bar the door.
Sub straşnic jurământ ei dară
S-au înţeles ca acel
Ce va vorbi dintâi să meargă
Şi s-o închidă el.
Then by there came two gentlemen,
At twelve o clock at night,
And they could neither see house nor hall,
Nor coal nor candle-light.
Prin preajmă, pe la miezul nopţii,
Trecură doi drumeţi,
Nedeslușind strop de lumină,
Umblau ca doi orbeţi.
‘Now whether is this a rich man‘s house,
Or whether is it a poor?’
But neer a word wad ane o them speak,
For barring of the door.
„Mira-m-aş: e palat de domn?
Cocioabă de calic?”
Dar nu cumva să-nchidă uşa,
Cei doi tăceau chitic.
And first they ate the white puddings,
And then they ate the black;
Tho muckle thought the goodwife to hersel,
Yet neer a word she spake.
Mâncară oaspeţii cârnaţii,
Din caltaboşi mâncară;
Mocnea femeea-n sine-i, dar
Nu scoase vorbuşoară.
Then said the one unto the other,
‘Here, man, tak ye my knife;
Do ye tak aff the auld man‘s beard,
And I‘ll kiss the goodwife.’
Grăi un domn către cel‘lalt:
„Vezi, tu, cu brişca asta
Dă-i moşului jos barba – eu
Am să-i sărut nevasta”.
‘But there‘s nae water in the house,
And what shall we do than?’
‘What ails ye at the pudding-broo,
That boils into the pan?’
„N-am apă caldă ca s-o răzui –
Mă rog, ce fac acum?”
„Păi, frate, foloseşte zeama
Ce fierbe în ceaun.”
Up then started our goodman,
An angry man was he:
‘Will ye kiss my wife before my een,
And scad me wi pudding-bree?’
Sări în sus bărbatul: „Cum?
În faţa mea o sărutaţi?
Şi vreţi să-mi opăriţi obrazul
Cu zeamă de cârnaţi?”
Then up and started our goodwife,
Gied three skips on the floor:
‘Goodman, you‘ve spoken the foremost word,
Get up and bar the door.’
La aceste, gospodina noastră
Se repezi acuşa:
„Bărbate, iacă, ai vorbit –
Te du și-nchide uşa”.
Baladă populară traducere de Leon Leviţchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro