06 iun.

„Gaudeamus Igitur” de Margaret Woods

Come, no more of grief and dying!
Sing the time too swiftly flying.
Just an hour
Youth’s in flower,
Give me roses to remember
In the shadow of December.
Nu te mai văita și nu mai geme,
Proslăvește-n cânt grăbita vreme!
Anii tineri ce-au rămas
Vor mai înflori un ceas.
Dați-mi roze care să reînvie
În a iernii negură pustie.

Fie on steeds with leaden paces!
Winds shall bear us on our races,
Speed, O speed,
Wind, my steed,
Beat the lightning for your master,
Yet my Fancy shall fly faster.
Bidiviu cu pas de plumb, rușine!
După vijelie te aține!
Vântule, ce-adeseori
Știi ca fulgerul să zbori,
Gândurile mele, mii și sute,
Zboară decât tine mult mai iute.
Give me music, give me rapture,
Youth that’s fled can none recapture;
Not with thought
Wisdom’s bought.
Out on pride and scorn and sadness!
Give me laughter, give me gladness.
Dați-mi muzică, dați-mi desfătări,
Tinerețea încă e alături;
Gândul înțelept nicicând
N-o să-ți vină cugetând.
Piei, mândrie, silă și-ntristare!
Mie dați-mi râs și încântare.
Sweetest Earth, I love and love thee,
Seas about thee, skies above thee,
Sun and storms,
Hues and forms
Of the clouds with floating shadows
On thy mountains and thy meadows.
Te iubesc, pământule, nespus,
Iubesc mările, ce-i jos, ce-i sus,
Soarele, vâltorile,
Forma și culorile
Norilor cu umbre plutitoare
Peste munți, vâlcele și ogoare.
Earth, there’s none that can enslave thee,
Not thy lords it is that have thee;
Not for gold
Art thou sold,
But thy lovers at their pleasure
Take thy beauty and thy treasure.
Împărații spun că ești al lor;
Dar tu n-ai stăpân înrobitor!
Cine pentru bani e-n stare
Să te scoată la vânzare?
Doar îndrăgostiților le dai
Ce comori ai căpătat din rai.
While sweet fancies meet me singing,
While the April blood is springing
In my breast,
While a jest
And my youth thou yet must leave me,
Fortune, ‘tis not thou canst grieve me.
Cât mai cântă visu-mi nebunește,
Cât mai simt cum zvăpăiat zvâcnește
Sângele de-april în piept,
Cât n-ai încă niciun drept
Tinerețea mea să o înfrângi,
Soartă, n-ai nici dreptul să mă plângi.
When at length the grasses cover
Me, the world’s unwearied lover,
If regret
Haunt me yet,
It shall be for joys untasted,
Nature lent and folly wasted.
Iar când eu, al vieții sarcedor,
Voi cunoaște arderea de tot,
Sub răzor de iarbă grea
Doar atât voi regreta:
Că prea multe mari și mici plăceri
Mi-au rămas nescunoscute ieri.
Youth and jests and summer weather,
Goods that kings and clowns together
Waste or use
As they choose,
These, the best, we miss pursuing
Sullen shades that mock our wooing.
Tinerețe, vară, joc, delicii
Cu care principii și măscăricii
Și-atâți alții se-nconjor
După bunăvoința lor
Noi nu căutăm: vrem chipuri sumbre,
Deznădejde, lacrimi, neguri, umbre…
Feigning Age will not delay it–
When the reckoning comes we’ll pay it,
Own our mirth
Has been worth
All the forfeit light or heavy
Wintry Time and Fortune levy.
Vârsta nu se-ascunde sub obroc
Și plătește-ntocmai, la soroc!
Fericirea de-altădată
Merită asemeni plată,
Plată, vai, de care nu ne iartă
Vremea iernii, apoi vremea moartă.
Feigning grief will not escape it,
What though ne’er so well you ape it–
Age and care
All must share,
All alike must pay hereafter,
Some for sighs and some for laughter.
Masca tragică, până și ea,
Într-o bună zi se va strâmba,
Când nu va mai ști decât
Chinuri, doruri și urât.
Unii vor plăti pentru suspine,
Alții pentru ceasuri prea senine.
Know, ye sons of Melancholy,
To be young and wise is folly.
‘Tis the weak
Fear to wreak
On this clay of life their fancies,
Shaping battles, shaping dances.
Cineva, o, ciocli, cum să fie
Tânăr și-nțelept? E o prostie!
Lutul vieții numai cei
Prea bicisnici și mișei
Cu-a lor fantezie nu-l frământă
Spre-a-i da trup mlădiu la dans și trântă.
While ye scorn our names unspoken,
Roses dead and garlands broken,
O ye wise,
We arise,
Out of failures, dreams, disasters,
We arise to be your masters.
Prea-nțelepților, ne socotiți
Trandafiri uscați, crini ofiliți,
Oameni ce nu au un nume;
Dar să știți că-n astă lume
Noi ne ridicăm peste nevoi
Și vă-ntrecem: robii sunteți voi.
Margaret Woods traducere de Leon Levițchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro