28 apr.

DOOM 3: africanologă/africanoloagă – afro-jazz

! africanologă / africanoloagă are două forme acceptate în DOOM3, primul asociat registrului livresc, cel de-al doilea – registrului colocvial; substantivul feminin are genitiv-dativul africanologei/africanoloagei și pluralul africanologe/africanoloage

! africat este un adjectiv asociat substantivului neutru sunet; femininul apare în structuri de tipul consoană africată, iar pluralul este africate

+ afrikaans se pronunță afrikans și se desparte a-fri-kaans; valoarea adjectivală invariabilă este nou introdusă în DOOM3 – cuvinte afrikaans. Limba vorbită de această populație este !afrikaans („dialect al limbii olandeze vorbit de urmașii burilor în Republica Africa de Sud”), substantivul care o denumește fiind neutru. Un vorbitor al acestei limbi, deținător al acestei moșteniri culturale, se numește !afrikander (forma cu a dublu a dispărut) – termenul fiind substantiv masculin cu pluralul afrikanderi.

+ afro-american (african din America) este un compus menționat ca noutate, având atât valoare adjectivală, cât și substantivală; masculinul are pluralul afro-americani, iar adjectivul feminin afro-americană are pluralul afro-americane. Din aceeași familie lexicală, este precizat substantivul feminin +afro-americancă, cu genitiv-dativul afro-americancei și pluralul afro-americance.

+ afro-jazz este nou și are două pronunții acceptate – afroğaz/afrogez, ultima fiind varianta originală din engleză; este substantiv neutru și se articulează afro-jazzul

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro