25 feb.

DOOM 2: propionic – proscris

! propionic (cu o accentuat) se desparte pro-pi-o-nic/prop-i-o-nic; este adjectiv masculin cu pluralul propionici – în structura „acid propionic” (omolog superior al acidului acetic, derivat din propan, în unele sinteze organice)

proră / provă sunt ambele acceptate pentru a denumi partea din față a unei nave, substantiv feminin cu genitiv-dativul prorei/provei și pluralul prore/prove

proroc este un substantiv masculin pe care multă lume încă îl mai folosește greșit, deși nu este o noutate în DOOM; termenul, cu pluralul proroci, nu are niciun o dublu, iar rădăcina se păstrează pentru întreaga sa familie lexicală

! proscenium (cu accent pe e) revine la forma cu m final și are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: pros-ce-nium/pro-sce-nium; substantivul neutru are forma articulată prosceniumul și pluralul prosceniumuri – (în teatrul antic) parte a teatrului corespunzătoare scenei și avanscenei

! a proscrie se desparte în silabe pros-cri-e/pro-scri-e; este verb cu indicativul prezent eu proscriu, ei proscriu, imperfectul proscria, conjunctivul să proscrie, gerunziul proscriind și participiul proscris. Noutatea legată de despărțirea în silabe este valabilă pentru întreaga sa familie lexicală: substantivele feminine !proscriere și !proscripție, ultimul folosit mai rar, ca și masculinul !proscriptor. Probabil cel mai folosit este !proscris (pros-cris/pro-scris), care are atât valoare adjectivală, cât și substantivală.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: promoțional – pronosport: * promoțional (se desparte pro-mo-ți-o-nal) este adjectiv, masculin cu pluralul promoționali și femininul promoțională-promoționale * promovabilitate ...
  • DOOM 2: prognat – programabil: ! prognát se desparte prog-nat/pro-gnat, este adjectiv masculin cu pluralul prognáți și femininul prognátă-prognáte („caracterizat ...
  • DOOM 2: radiocasetofon – radiostațiune: * radiocasetofon (ra-di-o-ca-se-to-fon) apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul radiocasetofoane * radioemisie (producere de unde ...
  • DOOM 2: protopsalt – proudhonistă: ! protopsalt („prim cântăreț la o biserică”) are două variante corecte pentru despărțirea în silabe, ...
  • DOOM 2: nomarh – non-a: !nomarh are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: no-marh/nom-arh; este substantiv masculin cu pluralul ...

© 2022 blog.ro-en.ro