19 nov.

DOOM 2: prici – a se prigori

! prici este substantiv neutru cu pluralul priciuri („pat rudimentar; pat de scânduri pentru un număr mare de persoane, folosit în dormitoarele comune”)

! pricomigdală a rămas singura variantă acceptată (picromigdală a dispărut); este substantiv feminin cu genitiv-dativul pricomigdalei și pluralul pricomigdale

! pricopseală / procopseală este un termen popular, substantiv feminin cu genitiv-dativul pricopselii/procopselii și pluralul pricopseli/procopseli. Dicționarul mai menționează și verbul acestei familii lexicale !a pricopsi / procopsi, din infinitivul lung al căruia provine substantivul !pricopsire/procopsire.

! prier, termen din sfera populară arhaică, este substantiv masculin cu genitiv-dativul lui prier (numele lunii aprilie)

! a se prigori trece în clasa reflexivelor; este verb cu indicativul prezent se prigorește, imperfectul se prigorea, conjunctivul să se prigorească („a se expune la dogoarea focului sau a soarelui; a se încălzi prea tare; (fig.) a fi chinuit, torturat de ceva, a se frământa, a se perpeli”)

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro